ICC Information

För dig som gått kurs hos oss och har lagt till ICC på ditt Förarintyg, Kustskepparintyg, Kanalintyg eller Fartygsbefälsexamen klass 8

 

För att få en ICC, International Certificate for Operators of Pleasure Craft, behöver man göra några saker. Dels behöver man registrera sig på International Yacht Training´s (IYT) hemsida med bild på sig och på sitt giltliga pass eller ID. Dels behöver man ha ett godkänt svenskt intyg (Förarintyg eller Kustskepparintyg), intyg på båtpraktik och betalt för ICC. För att få  ICC Power <10m behöver du vara över 16 år, samt ha ett Förarintyg och båtpraktik. För att få ICC <24m Sail and Power, behöver vara över 16 år och ha minst Kustskepparintyg, samt båtpraktik eller Fartygsbefälsexamen klass 8.

SÅ HÄR GÖR DU :

  • REGISTRERA DIG PÅ IYT genom att gå in på http://www.iytnet.com och registrera dig som student. Klicka på REGISTER. Skriv in dina adressuppgifter, utan åäö.

  • LÄGG UPP BILD PÅ DIG OCH DITT ID: Passfoto liknande bild behövs det på dig (mobilkameran funkar dock bra) och en bild på ditt pass/ID som du laddar upp på registreringssidan. Bilderna måste vara sparade i .jpg format och vara mindre än 2 Mb styck. Det fotot du laddar upp på dig själv är den bilden som kommer på certifikatet. Det kan beskäras på hemsidan. Klicka NEXT för att komma vidare.

  •  SKRIV UPP DITT STUDENT ID…Vid registreringen får du ett Student-ID. 

  • SKANNA ELLER FOTA RELEVANTA SIDOR UR DIN BLÅ INTYGSBOK - Ta kopia/bild på sidorna som visar vem boken tillhör, aktuellt intyg och båtpraktik. Du som har tagit Förarintyg, kan få behörigheten Power < 10 meter och behöver skicka in namnsidan, Förarintyg och båtpraktik till oss. Du som har tagit Kustskepparintyg, kan få behörigheten Sail/ Power < 24 meter och behöver skicka in namnsida, Kustskepparintyg och båtpraktik. Du som har tagit Fartygsbefälsexamen klass 8, kan få behörigheten Sail/ Power < 24 meter och behöver skicka in ditt utbildningsbevis för Fartygsbefälsexamen klass 8 till oss.
    För dig som tar kanaltillägget tar du även kopia/bild på ditt Kanalintyg utöver ovan. För kanaltillägget tillkommer 100:- på ordinarie ICC kostnad.

  • SKICKA STUDENT-ID + RELEVANTA SIDOR UR BLÅ BOKEN (eller utbildningsbevis för Fartygsbefälsexamen klass 8) I MAIL TILL icc@sjosportskolan.se

  • VÄNTA…nu skickar vi dina uppgifter till Kanada och det tar ca 3 veckor för de att tillverka och skicka ditt ICC plastkort direkt hem till dig, till adressen du har angivit på ditt IYT-konto vid registreringen. 
  • Utländska medborgare kan du behöva ladda upp en sk Proof of Residency dokument, vilket kan vara en av dina räkningar eller möjligtvis personbevis. Detaljerad info hittar du nedan:

PROOF OF RESIDENCY

We would like to inform you that we must follow the policy based on Resolution 40 and Notice from the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). In accordance with UNECE Resolution 40 (Revision 4), citizens and residents of countries, listed below, that are signatories to Resolution 40, will be obliged to obtain an ICC from their own national issuing authority and not from IYT (with the exception of the United Kingdom and Latvia, see below). Please see this link for full details and explanation.  http://support.iytworld.com/certificate-revalidation/changes-to-the-international-certificate-of-competency-icc-policy-based-on-resolution-40-and-notice-from-the-unece

 

To get an ICC needs to do some things.

* First, get a student ID at IYT. 

* Then you need to have an approved Swedish certificate and a Båtpraktik. To get the ICC Power <10m you need to have a Förarintyg and båtpraktik. To get the ICC Sail and Power <24m you need to have a Kustskepparintyg and Båtpraktik.

* Send everything to us (and make sure you paid your bill:)-

 

For those of you who have added to the ICC on your Förarintyg or Kustskepparexamen you need to follow below steps:

Get a student ID from IYT:

- To register with IYT, please visit www.iytnet.com and register as a student. They need a picture of your passport / ID and a picture of you (a mobile phone photo works fine). Upload these pictures to the registration page. Images must be saved as jpg and be less than 2 Mb each. The picture that you upload is the image that will appear on your ICC certificate. It can be trimmed on the website. Upon registration, you will receive a Student ID.

Send info to Sjösportskolan:

- After your registration, send a copy of your intygsbok (the blue book you received at your Förarintyg exam) the copy that shows your name and birthday, the page with your approved “Båtpraktik” and the page that has your Förarintyg or Kustskepparintyg depending on which ICC you are applying for. Send this to icc@sjosportskolan.se. Do not forget to also include your Student ID number in the email to icc@sjosportskolan.se.

 Pay your bill:

- Your applications will be considered only after the payment of the certificate is registered.