Hur lägger man till med sidan mot brygga?

Det är enkelt att lägga till både säkert och snyggt med sidan till en brygga.

Steg:

  1. Gå mot bryggan i låg fart. Blåser det mycket kan du behöva lite mera fart.
  2. Kom med en vinkel på cirka 40 grader mot bryggan och sikta på den punkt där du vill ha fören.
  3. När du är nära bryggan, lägg ur växeln, vrid ratten mot bryggan och lägg i backen. Då saktar båten in och aktern dras in mot bryggan.
  4. Lägg ur växeln när båten stannat.

Sen är det bara att glassa på bryggan!

Träna med lärare Träna att köra fort Träna med lärare på din egen båt