Instruktörer på Sjösportskolan


Jan Ström

Har Fartygsbefäl klass VII och är en god pedagog då han varit matematiklärare på gymnasienivå under många år. På Sjösportskolan håller han Fartygsbefäl klass VIII

Jan är en engagerad pedagog med ett genuint intresse för sina elever.

På Jans kurs blir du väl omhändertagen och han släpper dig inte förrän du kan det som krävs.

Jeanette Back

Sjön och båtlivet har varit en naturlig del av min uppväxt genom segling med familjen. Genom Sjövärnskårens sommarskolor har jag fått erfarenhet av både segel- och motorbåtar och där har jag även undervisat i navigation. Som instruktör vid Sjösportskolan får jag förena nytta med nöje och jag hoppas kunna ge dig de navigationskunskaper du behöver för att kunna njuta av sjölivet lika mycket som jag gör.

Bengt Tarre

Bengt och hans båt Celeste of Solent (Farr 65r) är oftast fullbokade för olika långseglingar världen över. Bengt innehar Master of Yachts Offshore och Ocean 200 ton. Han undervisar i Col Regs på Sjösportskolans Yacht Master, men hinner även med att vara advokat.

Certified Master of Yacht instructor.

Joel Ring

Mitt intresse för båtar började tidigt i familjens motorbåt. Som korpral i flottan på HMS Visborg fick jag en omfattande utbildning i navigation, brandskydd, sjukvård, sjömanskap och praktiskt arbete till sjöss. Därefter har jag ytterligare förstärkt mina sjökunskaper med en utbildning till Fartygsbefäl klass 8. Att arbeta som instruktör på Sjösportskolan är ett fantastiskt sätt att få dela med mig av mina kunskaper och samtidigt träffa andra människor som också älskar sjölivet.

Christian Schrijver

Är elitseglare (Optimist, E-jolle och 470), seglartränare och finansekonom. Under många år har han hållit flera olika kurser hos Sjösportskolan, men har de senaste åren seglat som skeppare i Västindien hela året. Christian har Fartygsbefälsexamen klass VIII, Maskinbefälsexamen klass VIII och Master of Yachts. 

Erik Björnhage

Verksam som arkitekt och har nyligen flyttat mig själv och familj ifrån Australien till Stockholm. Jag är ursprungligen ifrån Göteborg med medföljande skärgård och båtlivet har alltid varit en del av min uppväxt. Jag har haft kurser i navigation sedan tonåren för både Sjösportskolan och Svenska Kryssarklubben. Efter lumpen som båtchef på bland annat Stridsbåt 90 så kom jag in i motorbåtsvärlden och har sedan 2002 haft kurser i Manöverintyg. Jag anser att livet är till för att avnjutas och att detta med fördel görs ombord på en båt men då Göteborg sitter djupt rotat i mig så bör en varning utfärdas för diverse ordvitsar

Robert Borgström

Jag har seglat med egen båt i många år och har nu möjlighet att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. På senare år har jag fått privilegiet att jobba med det jag brinner för, nämligen att utbilda fritids- och yrkesskeppare i teoretisk- och praktisk navigering och båthantering. Själv har jag motsvarigheten till Fartygsbefäl VIII, Maskinbefäl VIII, Handhavande av Snabba Fartyg samt Crew Resource Management.

Jag har även en gedigen IS/IT bakgrund med mer än 30 år inom telekombranschen där jag bland annat utvecklat radio-, larm- och ledningssystem som används av Räddningstjänsten men också inom Sjöräddningen.

Henrik Ohlson

Är en seglingsinbiten maskiningenjör och Match Race domare på GKSS. Han har hållit båtkurser i södra Sverige, och väl tillbaka i Göteborg håller han båtlivsutbildningar på Chalmers och Sjösportskolan. Henrik innehar Fartygsbefäl klass 7, HSF och Maskinbefäl klass 7.

Hanna Varvne

Jag har undervisat hos Sjösportskolan sedan 2012 och håller det mesta från förarintyg till fartygsbefäl klass VIII. Jag har seglat så länge jag kan minnas och har en teoretisk fartygsbefäl klass V. När jag inte undervisar eller seglar som skeppare i Medelhavet studerar jag Maritime management på Chalmers med inriktning hållbar sjöfart, risk och säkerhet. Det bästa med att undervisa på Sjösportskolan är när man kan inspirera eleverna till nya äventyr och hjälpa dem utforska sjölivet på ett tryggt och säkert vis.

Linnéa Solberg

Linnea kan det mesta när det gäller navigation och sjökort för hon är högskoleutbildad kartograf. Hon är ändå mycket bra på att lära ut till andra och har hållit kurser i många år, trots att hon är en av våra yngre instruktörer. Linnea är ”lättmatros” och innehar både Fartygsbefäl klass VIII examen och behörighet. 

Marcus Edström

För mig är havet en källa till lugn likväl som utmaningar. Jag arbetar inom marinen och stridsbåtssystemet sedan 3 år och har väldigt många timmar praktisk erfarenhet av navigation i hög fart och svåra förhållanden. I och med att trafiken i skärgården ökar och vädret kan vara nyckfullt tycker jag det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att så säkert som möjligt röra sig på havet. Att via Sjösportskolan få dela med mig av mina erfarenheter tycker jag är väldigt kul. Jag vill ge dig som kursdeltagare fler verktyg för att du ska få ut precis det du vill av skärgården, på ett så säkert sätt som möjligt!

Mikael Bernstén

Håller både fritids- och yrkeskurser på Sjösportskolan. Till vardags arbetar han på Volvo IT och är småbarnsförälder, men när han är ledig paddlar han gärna kajak, kör gärna Nawica och är sjöscout. Man undrar hur killen hinner.

Nichlas Arnewid

Är instruktör vid högfartskurser. När han inte undervisar kör han, snabbt men säkert, egen RIB-båt längs Västkusten. Han har arbetat som ambulanssjukvårdare och paramedic och i England och Sverige, och är dessutom MasterScubaDiver dykinstruktör.  

Pierre Görmarker

Skärgården, havet och båtlivet är en naturlig del i mitt liv, segling min stora passion. Jag seglar så ofta det går med min Markant 70 och varvar det med tävlingssegling. Med tiden lär man sig mycket på sjön, men också att det alltid finns saker som man ännu inte kan. Vartefter kunskapen om sjön och navigering ökar så ökar också lusten efter mer och ny kunskap.

Som instruktör på Sjösportskolan har jag förmånen att få dela med mig av min och vår erfarenhet.

Sven Göran Palm

Har under den yrkesverksamma delen av livet varit sambandslärare/sambandshandläggare i Kustartilleriet. Senare handledare GMDSS-utbildning (GOC & ROC) på Sjöfartshögskolan, Chalmers Lindholmen.  Nu handledare GOC-refr och ROC kurser på Sjösportskolan. Innehavare av GOC-certifikat sedan 1995.

Torbjörn Stenkula

Utbildar för Master of Yachts (Offshore 200 tons), men håller även intensivkurser för Förarintyg. Han bor i Stockholm, har en klädsam sydsvensk brytning och seglar gärna på västkusten. Torbjörn är sjökapten och är Certified Master of Yachts instructor, jobbar på sin fritid som overstyrman på Star Cruises.

Rikard Eklund

Jag kommer från civilflyget där jag jobbar som pilot.
Därifrån har jag med mig intresset för CRM och har utbildat i detta ämne både civilt och militärt.
Jag är beteendevetare i grunden vilket kombinerat med intresse för teknik har resulterat i forskarstudier på Chalmers tekniska högskola.
Jag värdesätter båtlivet högt och tillbringar så mycket tid jag kan i skärgårdsmiljön.
Intresset för sjön har alltid funnits med; det blir lätt så när man är uppvuxen i Göteborg.
Min erfarenhet av segling inskränker sig till O- och E-jolle samt Trissjigg men numera är det styrpulpet som gäller.
Min yrkeserfarenhet från sjön inkluderar en tid som matros på restaurangbåt samt inom militära sjögående förband.
På Sjösportskolan undervisar jag i CRM/BRM samt inom närbesläktade ämnen som t.ex. krishantering.