ICC (International Certificate of Competency)

ICC är ett internationellt intyg. De svenska intygen som Förarintyg, Kustskepparintyg och Kanalintyget gäller i första hand i Sverige. Vissa länder godkänner dock oftast "Blå boken" (t.ex uthyrare i Grekland och Kroatien).

ICC är en internationellt behörighet för förare av fritidsbåt d.v.s. "International Certificate for Operators of Pleasure Craft" eller som det även kallas "International Certificate of Competency". ICC, visar att en båtförare behärskar de kunskaper som behövs som befälhavare för en fritidsbåt.

OBS att varje charterbolag/uthyrare bestämmer själva vad de kräver för intyg för att man ska få hyra båt hos dem (formellt är det landets regler som gäller för båtar registrerade i det landet). Ta alltid reda på vad det charterbolag du skall hyra båt av kräver för utbildningsbevis.Varför skall jag ansöka om ICC

ICC är ett internationellt intyg. De svenska intygen som Förarintyg, Kustskepparintyg gäller i första hand i Sverige och har egentligen ingen internationell behörighet, den godkänns dock av vissa länder. För att hyra ett fartyg som inte är svenskt, t.ex. i Spanien, kan man med Förarintyg eller Kustskepparintyg bli nekad möjligheten att hyra.

OBS Varje charterbolag/uthyrare bestämmer själva vad dom kräver för att få hyra båt hos dom. Kolla alltid vad det charterbolag du skall låna båt av kräver för utbildningsbevis.

OBS att ICC behöver förnyas var 5:e år! Görs enkelt via webben.

Vad är ICC

ICC är en internationell behörighet för förare av fritidsbåt (ICC = International Certificate for Operators of Pleasure Craft) som visar att en båtförare behärskar de kunskaper som behövs som befälhavare för en fritidsbåt. ICC är märkt om det gäller för motor- eller segelbåt och om det gäller för kust- och skärgårdsvatten, samt för hur stor båt intyget gäller. ICC är en del av United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Resolution 40 som behandlar inre vattenvägar och kustnära farvatten. Minimikraven är standardiserade, men avsikten är att nationella förarbrev för fritidsbåt skall kunna användas för att visa tillräckliga kunskaper utomlands.

Var gäller ICC

ICC accepteras i många länder i Europa. Även i länder som inte kräver eller accepterar behörighetsbrevet officiellt, kan det behövas eller vara användbart. T.ex. om man skall hyra båt eller för att visa att man har en officiell behörighet. I Sverige gäller dock inte ICC som behörighetsbevis utan där är det Kustskepparintyget som är behörigheten.

Dessa länder har ratificerat Resolution 40 och accepterar därmed ICC fullt ut som behörighetsbevis: Österrike, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien, Schweiz, Storbritannien.

Följande länder har inte skrivit under resolution 40 men accepterar ICC som behörighetsbevis på deras territorium: Frankrike, Italien, Polen.

OBS att varje charterbolag/uthyrare bestämmer själva, baserat på landet regler, vad de kräver av den som önskar hyra båt hos dem. Ta alltid reda på vad det charterbolag du skall låna båt av, kräver för utbildningsbevis.

Vilka varianter finns det av ICC

Storlek och framdrivning:
Power/Sail -10 m, gäller för fartyg upp till 10 m
Power/Sail - 24m, gäller för fartyg upp till 24 m 
PWC - gäller för vattenskoter

Farvatten:
Coastal, för kustnära farvatten
Coastal and Inland, för kustnära farvatten samt inre vattenvägar. För Inland-tillägget krävs ett extra CEVNI prov.

Sjösportskolan utfärdar följande ICC för våra kursdeltagare:

ICC  10m Power/Sail Coastal:
Ansökningskrav: Förarintyg med båtpraktik, samt VHF / SRC certifikat.
Pris för ICC-kort: 905 kr

ICC  10m Power/Sail Coastal and Inland:
Ansökningskrav: Förarintyg med båtpraktik, Kanalintyg, samt VHF / SRC certifikat.
Pris för ICC-kort: 1 015 kr

ICC  24m Power/Sail Coastal:
Ansökningskrav: Kustskepparintyg och båtpraktik eller Fartygsbefäl klass 8, samt VHF / SRC certifikat i båda fallen.
Pris för ICC-kort: 1 620 kr

ICC  24m Power/Sail Coastal and Inland:
Ansökningskrav: Kustskepparintyg och båtpraktik eller Fartygsbefäl klass 8, Kanalintyg, samt VHF / SRC certifikat i båda fallen.
Pris för ICC-kort: 1720 kr

Small Power Boat and RIB Master:
Ansökningskrav: HSF-kurs med några tillägg under kursen, samt RIB Master prov på engelska.
Pris för RIB Master kort inkl. kurs och material: 2145:-

ICC PWC Coastal - Vattenskoter-kursen 

Vem kan ansöka om ICC

Alla som är bosatta i Sverige och har Förarintyget eller Kustskepparintyget tillsammans med båtpraktik kan ansöka om ICC enligt ovan.

Om du är utländsk medborgare, så kan du behöva ladda upp en sk Proof of Residency dokument på ditt IYT-konto, vilket kan vara en av dina räkningar eller möjligtvis personbevis. Detaljerad info hittar du nedan under rubriken Proof of Residency. 

Har du gått något av intyget hos Sjösportskolan och gjort båtpraktik  är du direkt behörig att ansöka.


Om du inte har gått kurs hos Sjösportskolan måste du skriva ett prov hos oss i Göteborg på motsvarande nivå som som du ansöker om enligt ovan uppräkning (examensavgift: 1 375 kr), samt göra en enklare uppkörning på ca en timme per person (uppkörningskostnad: 1 000 kr), räknat på en person på vår båt, med vår instruktör.

NYHET! Fr o m våren 2018 har IYT krav på att alla studenter som ansöker om ICC-kort, behöver uppvisa VHF/SRC intyg också. Var god och skicka in en kopia på ditt VHF/SRC intyg tillsammans med resten av ansökningsdokumenten. Tack!

Varför kan Sjösportskolan utfärda ICC? (nördkunskap)

Sjösportskolan kan utfärda ICC på grund av att vi är en IYT skola (International  Yacht Training). IYT utfärdar bl.a. Master of Yacht-behörigheten som är en yrkesbehörighet för fartyg upp till 200 bruttoton. IYT har fått rättigheter av Irland som ratificerat resolution 40 att utfärda ICC via sina medlemsskolor.  
Se mer om IYT World här.

Vem behöver visa Proof of Residency

We would like to inform you that we must follow the policy based on Resolution 40 and Notice from the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). In accordance with UNECE Resolution 40 (Revision 4), citizens and residents of countries, listed below, that are signatories to Resolution 40, will be obliged to obtain an ICC from their own national issuing authority and not from IYT (with the exception of the United Kingdom and Latvia, see below). Please see this link for full details and explanation. http://support.iytworld.com/certificate-revalidation/changes-to-the-international-certificate-of-competency-icc-policy-based-on-resolution-40-and-notice-from-the-unece

Hur ansöker jag om ICC

Om du har anmält dig på kurs hos oss, så har du en länk i ditt bekräftelsemail. Där finns instruktioner för hur man går tillväga för att ansöka. Se länk här: http://www.sjosportskolan.se/content/icc-information

Om du inte har gått kurs hos oss maila info@sjosportskolan.se så  informerar vi hur man går tillväga.