ICC (International Certificate of Competency)

Passa på att ta en internationell behörighet när du ändå är igång

ICC är ett internationellt intyg. De svenska intygen som Förarintyg, Kustskepparintyg och Kanalintyget gäller i första hand i Sverige, dock vissa länder godkänner blå boken. ICC är ett Internationellt behörighet för förare av fritidsbåt dvs International Certificate for Operators of Pleasure Craft eller som det ofta kallas International Certificate of Competency, ICC, som visar att en båtförare behärskar de kunskaper som behövs som befälhavare för en fritidsbåt.Varför skall jag ansöka om ICC

ICC är ett internationellt intyg (ett plastkort). De svenska intygen som Förarintyg, Kustskepparintyg gäller i första hand i Sverige och har egentligen ingen internationell behörighet, den godkänns dock av vissa länder. För att hyra fartyg som inte är svensk - till exempel i Kroatien - kan man med Förarintyg eller Kustskepparintyg bli nekad möjligheten att hyra. Det är upp till dig att kolla upp krav från olika länder. 


Observera att ICC behöver förnyas var 5:e år! Görs enkelt via webben.


Vad är ICC

ICC är ett Internationellt behörighet för förare av fritidsbåt (ICC = International Certificate for Operators of Pleasure Craft) som visar att en båtförare behärskar de kunskaper som behövs som befälhavare för en fritidsbåt. ICC är märkt om det gäller för motor- eller segelbåt och om det gäller för kust- och skärgårdsvatten, samt för hur stor båt intyget gäller. ICC är en del av United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Resolution 40 som behandlar inre vattenvägar och kustnära farvatten. Minimikraven är standardiserade, men avsikten är att nationella förarbrev för fritidsbåt skall kunna användas för att visa tillräckliga kunskaper utomlands.


Var gäller ICC

ICC accepteras i många länder i Europa. Även i länder som inte kräver eller accepterar behörighetsbrevet officiellt kan det behövas, eller vara användbart till exempel om man skall hyra båt eller för att visa att man har en officiell behörighet. I Sverige gäller dock inte ICC som behörighetsbevis utan där är det Kustskepparintyget som är behörigheten.
Dessa länder har ratificerat Resolution 40 och accepterar därmed ICC fullt ut som behörighetsbevis:


Österrike, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien, Schweiz, Storbritannien.
Följande länder har inte skrivit under resolution 40 men accepterar ICC som behörighetsbevis på deras territorium: Frankrike, Italien, Polen.Vilka varianter finns det av ICC

Storlek och framdrivning:
Power -10m, gäller för maskindrivna fartyg upp till 10 m.
Sail – 24m / Power 24m, segelfartyg och maskindrivna fartyg upp till 24 m 
PWC - gäller för vattenskoter

Farvatten:
Coastal, för kustnära farvatten
Coastal and Inland, för kustnära farvatten samt inre vattenvägar. För Inland-tillägget krävs ett extra CEVNI prov.

Sjösportskolan utfärdar:

ICC  10m Power Coastal - för Förarintyg tillsammans med båtpraktik

ICC  10m Power Coastal and Inland - för Förarintyg, Kanalintyg tillsammans med båtpraktik

ICC  24m Sail / Power Coastal - för Kustskepparintyg tillsammans med båtpraktik, och för Fartygsbefäll klss 8 

ICC  24m Sail / Power Coastal and Inlad - för Kustskepparintyg, Kanalintyg tillsammans med båtpraktik, och för Fartygsbefäll klass 8

ICC PWC - för Vattenskoterkursen

 

Vem kan ansöka om ICC

Alla som är bosatta i Sverige och har Förarintyget eller Kustskepparintyget tillsammans med båtpraktik kan ansöka om ICC enligt ovan.

Om du är utländsk medborgare, så kan du behöva ladda upp en sk Proof of Residency dokument på ditt IYT-konto, vilket kan vara en av dina räkningar eller möjligtvis personbevis. Detaljerad info hittar du nedan under rubriken Proof of Residency. 

Har du gått något av intyget hos Sjösportskolan och gjort båtpraktik  är du direkt behörig att ansöka.


Om du inte har gått kurs hos Sjösportskolan måste du skriva ett prov hos oss i Göteborg på motsvarande nivå som som du ansöker om enligt ovan uppräkning (examensavgift: 1 375 kr), samt göra en enklare uppkörning på ca en timme per person (uppkörningskostnad: 1 000 kr), räknat på en person på vår båt, med vår instruktör.

Varför kan Sjösportskolan utfärda ICC? (nördkunskap)

Sjösportskolan kan utfärda ICC på grund av att vi är en IYT skola (International  Yacht Training). IYT utfärdar bl.a. Master of Yacht-behörigheten som är en yrkesbehörighet för fartyg upp till 200 bruttoton. IYT har fått rättigheter av Irland som ratificerat resolution 40 att utfärda ICC via sina medlemsskolor.  
Se mer om IYT World här.

 

Vem behöver visa Proof of Residency

We would like to inform you that we must follow the policy based on Resolution 40 and Notice from the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). In accordance with UNECE Resolution 40 (Revision 4), citizens and residents of countries, listed below, that are signatories to Resolution 40, will be obliged to obtain an ICC from their own national issuing authority and not from IYT (with the exception of the United Kingdom and Latvia, see below). Please see this link for full details and explanation. http://support.iytworld.com/certificate-revalidation/changes-to-the-international-certificate-of-competency-icc-policy-based-on-resolution-40-and-notice-from-the-unece

Hur ansöker jag om ICC

Om du har anmält dig på kurs hos oss, så har du en länk i ditt bekräftelsemail. Där finns instruktioner för hur man går tillväga för att ansöka. Se länk här: http://www.sjosportskolan.se/content/icc-information

Om du inte har gått kurs hos oss maila info@sjosportskolan.se så  informerar vi hur man går tillväga.