Kanalintyg


Kanalintyg är ett bevis på att du har kunskaper om de sjömärken och signalfigurer som gäller på kanaler. Du får kännedom om slussteknik, slusstyper och gällande bestämmelser. Tillsammans med förarintyg eller kustskepparintyg ger kanalintyg behörighet att färdas på de europeiska vattenvägarna. Utan kanalintyget riskerar du onödiga och dyra böter Kanalintyget ger dig, behörighet att färdas på de europeiska inre vattenvägarna.  Vi erbjuder dig ett ICC (Cevni) Inland waterways  (ett internationellt plastkort) samt möjligheten att ta NFB´s Kanalintyg (blå boken).  Förkunskapskrav är Förarintyg eller Kustskepparintyg (inkl båtpraktik) och SRC. 

Innehåll


Du kommer att få kännedom om innehållet i CEVNI - Code européen des voies de navigation intérieure. CEVNI beskriver signaler, regler och tillvägagångssätt vid navigering av Europas inre vattenvägar. Europa är genomkorsat av floder, sjöar och kanaler som flitigt trafikeras av yrkestrafik. I fritidsbåt på dessa vatten är det nödvändigt att känna till regelverket CEVNI och hur man skall förhålla sig till yrkestrafiken.

Förkunskaper


Förkunskapskrav är Förarintyg eller Kustskepparintyg (inkl båtpraktik) och SRC. 
Minimiålder 15 år.

Kurslitteratur


När du anmält dig till kursen så  skickar vi dig boken RYA European Waterways Regulations av T Murrall. Boken kostar 195 kr. 

Ta med boken till kursen då den används som uppslagsverk under kursen.

Intyg


Vi erbjuder dig två intyg. Både ett ICC (Cevni) för  Inland waterways  (ett internationellt plastkort) samt möjligheten att ta NFB´s Kanalintyg (blå boken). 

 

Du kan dock välja att bara ta ett av dem. Läs nedan för mer info:

 

Bra att veta

CEVNI (ICC) gäller för kontinentala Europa men inte Sverige, Norge, England och Irland. I Sverige, Norge, Danmark gäller blå boken (dock har Sverige idag inga inre vattenvägar som kräver intyg). Examination för bägge intygen sker i samband med slutet av kursen.

Vid godkänd examination får du en stämpel i din blå intygsbok som ska tas med till kurstillfället. Intygsboken fylls på med alla navigationsintyg du gör och är skriven på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Hyr du båt utomlands är boken ett måste. Saknar du din blå intygsbok? Kontakta NFB www.batlivsutbildning.se

Även ICC kan vara ett krav för att hyra båt utomlands, kontrollera vad som gäller i landet / båtuthyraren.

För att få ICC inland waterways behöver du registrera dig och följa instruktionerna på denna hemsida. 

Det tillkommer en kostnad med 450 kr för examinationsavgiften som betalas vid kurstillfället, kontant eller kort.

Kurslitteratur

Kursboken skickas ut till dig i god tid innan kursstart. 

Förkunskapskrav

Krav: Förarintyg, dokumenterad praktisk erfarenhet av båt samt SRC. Inga andra krav finns på förkunskaper, men studievana underlättar för att klara denna intensivkurs. Det är nödvändigt att läsa på innan kursstart, samt följa de läsinstruktioner som ges i samband med bokning för att klara förhöret.

Förhör

Vill du ha beviset i blå boken? Vi kommer även erbjuda möjligheten att skriva för en av NFB:s auktoriserade förhörsförrättare  i anslutning till kursen. En förhörsavgift på 450 kronor betalas direkt till förhörsförrättaren, ta med legitimation och bevis på Förarintyg (eller kustskeppare eller Skepparexamen eller Fartygsbefäl) Praktik samt SRC.

 

 Intensivkurs
Period Köplänk
Kanalintyg på en dag, Göteborg, 30 nov Många platser kvar
Kanalintyg på en dag, Göteborg, 23 feb Många platser kvar
Kanalintyg på en dag, Göteborg, 8 mar Många platser kvar

Plats

GöteborgTalattagatan 22 (klicka för karta)

Tider

Heldag klockan 9:00–18:00. De sista två timmarna av dagen ägnas åt förhör.