Våra fritidskursbåtar

Nawica - Seafinn 411

Har alla nödvändiga intyg enligt Transportstyrelsens krav. Nawica är vårt välkända skolfartyg i Göteborg. Hon är en stabil motorseglare och med sin rejäla hytt, rymliga yttre styrplats och stora inre salong idealisk för kursverksamhet och praktiska båtturer.

Eskil - Arronet 30

Vår skolbåt Eskil används på de flesta kurserna vi kör i Stockholm. Arronet 30 Surprise Work är en rejäl båt, med komfort i högsta klass och en ljudnivå så låg att man blir överraskad! Har alla nödvändiga intyg enligt Transportstyrelsens krav.