Distans Kustskeppare Direkt

Kustskepparintyget är ett krav för dig som vill köra en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Många båtuthyrare i Sverige och utomlands kräver Kustskepparintyg. Vi erbjuder nu den populära kombokursen Förare + Kust på Distans.

Koppla upp dig mot vår lärare med videoverktyg och genomför kursen hemma i soffan. Precis som en vanlig klassrumskurs men du och läraren är på olika platser...Tryggt säkert och bekvämt.

Kursen Kustskeppare Direkt löper över 9 vardagskvällar + 1 kväll för Förarintygsprovet och 1 kväll för Kustskepparprovet.  De första 4 dagarna är vikta för Förarintyget och avslutas prov, därefter går vi i rask takt rakt på Kustskeppardelen. På mindre än två veckor har du ditt Kustskepparintyg.

Under kursen får du lära dig att navigera med hjälp av sjökort både inom- och utomskärs; med hänsyn till missvisning och deviation. Liksom navigera efter fyrar, man överbord-manöver, använda GPS, plotter och radar samt att utföra positions- och deviations-bestämning och mycket mer.

Kursen avslutas med Kustskepparskrivningen. För att få sigillet infört i den blå boken, krävs också att du tar Båtpraktik dager eller mörker. Du kommer under kursen bli erbjuden tid för detta. eller så kan du boka det på vår hemsida BÅTPRAKTIK  (Du kan också via ett dokument på NFB sida verifiera att du har motsvarande kunskaper. Dokumentet hittar du  HÄR)

bild
bild
bild
bild
bild
bild


Förhandskrav

Det finns inga förhandskrav, men läs och eller båtvana underlättar självklart eftersom detta är en intensivkurs. Båtpraktik (dager eller mörker) är ett krav för att få skriva Kustskepparprovet. Du kommer under kursen bli erbjuden tid för detta. eller så kan du boka det på vår hemsida BÅTPRAKTIK  (Du kan också via ett dokument på NFB sida verifiera att du har motsvarande kunskaper. Dokumentet hittar du  HÄR)

Du ska ha fyllt minst 15 år.

Kursinnehåll

Kursen följer NFB:s krav och rekommendationer.

Vi går igenom sjökort, fyrar och utmärkning, sjövägsregler (både för segel- och motorbåtar), ljud-, ljussignaler och lanternor, nödsignaler, modern teknik och moderna navigationsinstrument samt säkerhet och sjukvård.
Observera att detta är en intensivkurs och som deltagare bör du ha tid att kunna studera hemma mellan kurstillfällena.

Kursmaterial

Litteratur: Kursboken "Kurs & Bäring" (upplaga 16), övningsbok, övningssjökort 93 och 931/616 samt Kort 1 i praktisk kasse.
Bestick: Passare, transportör och nautisk linjal. Allt kursmaterial som du beställt skickas hem till dig . Du får också Ondemand webbkursen för Förarintyg och Kustskepparintyg

Självstudier

Detta är en intensivkurs med högt tempo. Det innebär att det är viktigt att du försöker närvarar vid alla kurstillfällen  för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

Instudering

Kursmaterial skickas till dig. Gå gärna in på denna länk och läs på innan kursstart. Förarintyg läs sidorna 20-22, 28-29, 33-34, 66-67, 70 samt väjningsreglerna på sidorna 68-69. För Kustskepparen, läs sidorna 70-73, 130-131 och 134-140. Eller gå in på vår webbkurs som du får länk till när du bokar.

Examination

Skrivningen sker på distans.En av NFB:s auktoriserade förhörsförrättare håller i skrivningen.  En avgift på 625 kr för Förarintyget, samt 625 kr för Kustskepparintyget tillkommer och betalas via Swish vid skrivningstillfället, direkt till förhörsförrättaren. Har du inte sedan tidigare den blå intygsboken betalar du 65 kr till förhörsförrättaren för den. Du måste också visa legitimation.

Om du inte skulle klara förarprovet vid första tillfället kan du bestämma ny tid med förrättaren direkt och skriva om innan kustskepparförhöret.

Priser

Kurspris: 2 995 kr

Tillkommer:

  • Kursmaterial: 805 kr om du inte har det sedan tidigare
  • Uppskrivning (till NFB): 625 kr (Förarintyg), samt 625 kr (Kustskepparintyg). Har du inte sedan tidigare den blå intygsboken betalar du 65 kr till förhörsförrättaren för den. Ta med legitimation

ICC

Kustskepparintyget tillsammans med Båtpraktik och VHF/SRC ger dig rätten till ICC <24m Power and Sail Coastal. Läs mer om ICC

SRC är ett krav för att få ansöka om ICC. Skicka in en kopia på ditt VHF/SRC intyg tillsammans med resten av ansökningsdokumenten.