Skulle du vilja driva ditt egna skärgårdföretag eller söka anställning

Vår ettåriga YH-utbildning är inriktad på den mindre sjöfarten och dess speciella utmaningar. Skärgårdredarutbildningen ger dig en gedigen grund att stå på och genom dess unika mix av teori och praktik så gör den dig välförberedd för arbetsmarknaden.

Fartyg- och Maskinbefäl klass 8 - Skärgårdsentreprenör ger dig det som krävs för att få lov att arbeta yrkesmässigt, den praktiska färdighet och den fördjupningskunskap som efterfrågas av branschen. Transportstyrelsens regler kräver minst Fartygsbefälsexamen kl. 8 för yrkesfartyg i inre
fart (100 tim) Vid maskinstyrka över 405 kW krävs Maskinbefälsexamen kl. 8. (80 tim). Om fartyget
kan göra mer än 35 knop krävs utbildningen Handhavande av snabba fartyg. (40 tim).

Arbetsmarknaden anställer inte någon som saknar praktisk kunskap om tilläggning, förtöjning och
allmän båtvana. Detta är svårt att skaffa sig om du inte äger båt. Om fartyget man söker jobb på,
jobbar med någon form av turism (vilket är en övervägande majoritet) så är servicekunskap
nödvändig. I dagens snabba teknikskifte är det också viktigt med framtidssäkrad kunskap inte bara
om nuvarande teknik utan även kännedom om framtida drivmedel och hållbar utveckling. Det finns
ingen annan utbildning som under samma korta tid ger eleven det den behöver för sin yrkesroll som
skeppare på mindre fartyg i inre fart nu och i framtiden. Den förhållandevis korta studietiden är en
perfekt språngbräda för den som vill bli anställd eller starta eget.
Transportföretagens riksrapport talar om "Utmanande personalbrist i sjöfartsbranschen" och ett behov
av minst 800 personer de närmsta 5 åren. Samma sak har vi hört av företagen i vår
ledningsgrupp.

LÄS ÄNNU MER OCH MAILA DIN ANSÖKAN  PÅ VÅR HEMSIDA