Idag kom beskeden från Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka utbildningar som får förtroendet att starta hösten 2023 och några år framåt. Sjösportskolan i Göteborg lyckades att ”kamma hem” båda de utbildningar som vi ansökt om!

Sjösportskolan i Göteborg kommer i höst att fortsätta driva yh-utbildningen Skärgårdsentreprenör 210 yh-poäng (1 år), med nya starter. Utbildningsstart i början av september 2023.

Glädjande nog fick vi även tillstånd att börja driva en helt ny utbildning – Marintekniker miljöoptimering 230 yh-poäng (drygt 1 år). Utbildningsstart i slutet av augusti. Denna utbildning kommer att drivas på distans med ett antal fysiska träffar på plats i Göteborg, för viktiga praktiska moment.

Mer information om möjlighet att ansöka till dessa båda utbildningar med mera, kommer inom kort.

Har du frågor om någon av dessa utbildningar, hör av dig till:

helen@sjosportskolan.se

0735 – 75 25 25