Sjösportskolan först med ICC

 

Sjösportskolan har som första skola i Sverige blivit ackrediterad för att utfärda ICC,

International Certificate for Operators of Pleasure Craft eller som det ofta kallas, International Certificate of Competency, dvs. internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt. Det kan vara bra att ha när du exempelvis ska hyra båt utomlands. Sjösportskolan erbjuder alla sina Förarintygs- och Kustskepparelever att i samband med sin kurs även få ett ICC utfärdat.

Internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt (ICC = International certificate of competency) visar att en båtförare behärskar de kunskaper som behövs som befälhavare för en fritidsbåt. Minimikraven är standardiserade, men avsikten är att nationella förarbrev för fritidsbåt skall kunna användas för att visa tillräckliga kunskaper utomlands. ICC innehåller en anteckning om huruvida det gäller motor- eller segelbåt och huruvida det gäller kust- och skärgårdsvatten eller floder och kanaler samt hur stor båt intyget gäller.

ICC accepteras i många länder i Europa och bygger på arbetsgruppens för trafik på inlandsfarvatten vid FN:s ekonomiska kommission för Europa resolution nr 40. Båtförare som inte bor eller är medborgare i medlemsländerna kan ansöka om förarbrevet i något av medlemsländerna.

Också i länder som inte kräver eller accepterar behörighetsbrevet officiellt kan det behövas, eller vara användbart till exempel om man skall hyra båt eller för att visa att man har en officiell behörighet.

OBS Varje charterbolag/uthyrare bestämmer själva vad dom kräver för att få hyra båt hos dom. Kolla alltid vad det charterbolag du skall låna båt av kräver för utbildningsbevis.

Läs mer om ICC på wikipedia.