Vi ger dig körkort till Europas vattenvägar

Innehåll


Du kommer att få kännedom om innehållet i CEVNI - Code européen des voies de navigation intérieure. CEVNI beskriver signaler, regler och tillvägagångssätt vid navigering av Europas inre vattenvägar. Europa är genomkorsat av floder, sjöar och kanaler som flitigt trafikeras av yrkestrafik. I fritidsbåt på dessa vatten är det nödvändigt att känna till regelverket CEVNI och hur man skall förhålla sig till yrkestrafiken.

Läs mer och boka här

https://www.sjosportskolan.se/fritid/kurs/kanalintyg-cevni-icc/