SPECIALKURSER

Astro Light
Astro Light

Astronomisk navigation - ta position utan hjälp av satellit

2 dagar | 2 035 kr

Båtmotorkurs
Båtmotorkurs

Lär dig hur din motor fungerar och hur du avhjälper enklare fel själv samt tips inför vinterförvaringen. Finns både för dig med  inom- och utombordarmotor.

3 till 5 timmar | 995 kr

Kanalintyg
Kanalintyg

Kanalintyg krävs för att få färdas på de europeiska inre vattenvägarna

1 dag | 1 150 kr

Radarintyg
Radarintyg

Lär dig använda radar på bästa sätt

1 dag | 2 795 kr

Small Powerboat & RIB Master
Small Powerboat & RIB Master

RIB Master är en internationell behörighet för dig som avser jobba utomlands.

5 800 kr