Vanliga frågor

Här hittar du svar på det mesta om båtkörkort, dräktighet, skepparexamen och mycket mer. Hittar du inte de svar du behöver så kontakta oss gärna.

 

Ska du välja en Fritidskurs eller en Yrkeskurs?
Fritidskurs
 Ska du ut med familj/vänner med egen eller hyrd båt finns idag ett fåtal regler att hålla sig till. Är båten längre än 12 meter och bredare än 4 meter ska du inneha Kustskepparintyget. Och du ska självklart vara nykter på sjön. Sjösportskolan rekommenderar att man som minst innehar Förarintyget innan man tar ansvar för en båt och dess framfart, oavsett storlek. För snabbgående motorbåtar rekommenderas Manöverintyget. Se även kombikursen (Förarintyg + manöverintyg) Båtkortet.

Yrkeskurs Ska du ut i yrkets vägnar ska du inneha olika utbildningar beroende på båttyp, motorstyrka, maxfart samt fartområde. Till exempel Fartygsbefäl klass 8, Maskinbefäl klass 8,Handhavande av Snabba Fartyg, Fartygsbefäl klass 7. Se vidare information nedan.

Vad är Förarbevis?
Förarintyget kallas i vardagstal ofta för Förarbevis. Namnet Förarbevis för båt försvann för länge sedan (någon gång på 70-talet) och nu för tiden heter utbildningsbeviset Förarintyg och administreras av NFB (Nämnden för båtliv). Förarintyget är steg ett och Kustskepparintyget är steg två.

Vem behöver Båtkörkort?
Just nu finns inget krav på båtkörkort för fritidsbåtar under 12 m längd och 4 m bredd.
Om båten är längre än 12 m och bredare än 4 m krävs Kustskepparexamen (se ”kustskepparintyg”).

Tre olika behörighetsbevis föreslås och ser kortfattat ut på följande sätt:

• 1: Obligatoriskt behörighetsbevis för  fritidsbåt längre än 10 m eller som KAN framföras i  15 knop. (Åldersgräns 15 år.)

• 2. Obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsskepp längre än 12 m och minst 4 m brett. (Motsvarar dagens s.k. kustskepparintyg.) (Åldersgräns 15 år)

• 3. Obligatoriskt behörighetsbevis för snabba fritidsfartyg: båtar som med motordrift KAN framföras i 30 knop. (Åldersgräns 18 år.)
 
 
Fr.o.m när behövs Båtkörkort?
Just nu finns inget krav på Båtkörkort. Diskussion pågår men för närvarande är förslaget "lagt i byrålådan" Ambitionen är att reglerna om godkännande av utbildare samt
utväxling av befintliga bevis skall träda i kraft. Något datum för genomförande är dock ej satt.
 
Vilka undantag finns till Båtkörkortet?
Undantag från kravet på behörighetsbevis för fritidsbåtpersoner som fyllt 55 år vid lagens ikraftträdande, eller permanentboende på öar utan bro- och reguljära bilfärjeförbindelser.

Vill du läsa mer gå in på Näringsdepartementet http://www.regeringen.se/naring

OBS: Gamla Förarintyg kommer att kunna bytas ut mot båtkörkort om detta förslag går igenom. Mycket talar för att även det nuvarande Manöverintyg för högfartsbåt kommer att kunna bytas ut mot ett nytt högfartskörkort om detta blir verklighet. Det talas om att det nya  behörighetsbeviset kommer att vara mer omfattande än det nuvarande frivilliga förarintyget.

Saknar du ditt intyg eller intygsbok?
Det är Nämnden för Båtlivsutbildning som utfärdar själva intygen för t ex förarintyg och kustskepparintyg. Har du förlorat ditt intyg klicka på nedan länk för att få vägledning hur du bör gå tillväga.
 
Saknar du ditt intyg eller din intygsbok? Följ våra flödesscheman för vägledning http://www.nfb.a.se/?page_id=55

Vad är Skepparexamen?
Det som förr hette Skepparexamen och Skeppare B har blivit ändrat till Fartygsbefälexamen och behörighet Fartygsbefäl klass VIII. Samtidigt har kursplanen ändrats något och blivit mer omfattande, bl.a är det nu krav på Radar, VHF, brand- och sjukvårdsutbildning..

För dig som kör yrkesmässigt är Fartygsbefälsexamen klass VIII oftast ett krav. (se ” Vilken utbildning behöver jag för att köra båt yrkesmässigt?”)För dig som kör sin båt privat passar förmodligen Förarintyg eller Kustskepparintyg bättre. (se Förarintyg och Kustskepparintyg)

Vad är Fartygsbefäl Klass VIII?
Med Fartygsbefäl klass VIII (examen) får man framföra fartyg upp till 20 dräktighet i inre fart.
Med Fartygsbefäl klass VIII behörighet (examen + 36 månaders sjötid) får du framföra fartyg upp till 70 dräktighet i inre fart.

FBexamen klass VIII är en nationell behörighetsnivå som ligger utanför STCW-95 (STCW -95 är ett internationellt  behörighetssystem). FBexamen klass VIII Kan därför inte användas utomlands. Många ber nämnden för båtlivsutbildning att konvertera FB klass VIII till en kustskeppare. Skillnaden mellan en kustskeppare och en FB klass VIII är att i FB klass VIII innehåller ett omfattande säkerhetsblock samt krav på läkarintyg för sjöfolk. Du  kan även vända dig till en översättningsbyrå för att få ett intyg på engelska.

Vad är Fartygsbefäl Klass VII?
Med Fartygsbefälsexamen klass VII examen får du framföra fartyg upp till 20 dräktighet i närfart.
Med Fartygsbefälsbehörighet klass VI (Klass VII examen, 36 månaders sjötid och ytterligare 12 månaders sjötid som styrman efter examen) får du framföra upp till 500 dräktighet i närfart.

Vad är Dräktighet?
Dräktighet är ett jämförelsetal för fartygets storlek, beräknat enligt bestämmelserna i 1969 år Internationella skeppsmätningskonvention och fastställt genom skeppsmätning som i Sverige utförs av Sjöfartsinspektionen. Resultatet presenteras i ett mätbrev för fartyget.
Bruttodräktigheten anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd (volymen av samtliga slutna utrymmen). Dräktigheterna är på små äldre fartyg angivet i registerton, ett rymdmått som är = 100 kubikfot (2,83 kubikmeter).

Förarintyg och Kustskepparintyg, vad är det?
Förarintyg är steg 1 i en frivillig fritidsbåtsutbildning. Förarintyget är en helt teoretisk utbildning som avslutas med en skrivning för en oberoende förhörsförrättare. Det  finns inget krav på båtpraktik (men i Sjösportskolans kurser ingår alltid båtpraktik).
 
Kustskepparintyget är steg 2 i fritidsbåtsutbildningen och är obligatoriskt för att få föra fritidsbåt med längd över 12 m och bredd 4m. Kustskepparintyget är i huvudsak en teoretisk utbildning men krav på verifierad båtpraktik krävs.

Vilken utbildning behöver jag för att köra båt yrkesmässigt?
Mycket förenklat så gäller följande:

Om du får betalt för att köra båt så kör du yrkesmässigt och behöver ha minst Fartygsbefälsexamen klass VIII. För att se vad som gäller för just dig, se Transportstyrelsens broschyr ”Blir din båt ett handelsfartyg?”

För dig som inte innefattas av de undantag om omnämns i ovan broschyr från Transportstyrelsen gäller nedan: 

Är båten mer än 6 meter?
Har du en båt som är längre än 6 meter med ett maximalt mått på 20 i dräktighet (ca 15m) behöver du Fartygsbefälsexamen klass VIII eller det som förut kallades ”Skepparexamen” (t o m år ??) (Kustskepparintyg duger ej). Det gäller dock max en nautisk mil från ”säker hamn”, alltså inte vid överfarter. Klass VIII har inga förhandskrav på sjötid eller annat, förutom läkarintyg.

Kommer du att segla utomskärs (mer än en nautisk mil utanför skyddad hamn)?
Du behöver istället Fartygsbefälsexamen Klass VII.
FBexamen Klass VII ger dig behörighet att framföra en båt inom ’Närfartsområdet’, vilket anges från en linje mellan Hanstholmen – Lindesnäs: Skagerack, Kattegat samt Östersjön inkluderas därmed, inklusive Kielkanalen upp till Cuxhafen.

Har båten mer än 405Kw (ca 545Hk) motorstyrka?
Du behöver även Maskinbefälsexamen Klass VIII.
För båt med motor mellan 75 – 405Kw ska ansvarig för maskinens skötsel ha ”relevant erfarenhet av maskineriet”.

Kan båten göra mer än 35Knop?
Då behöver du förutom de ovanstående kurserna också kursen "Handhavande av snabba fartyg.” Grundkravet för kursen "Handhavande av snabba fartyg" är Fartygsbefälsexamen klass VIII eller Skepparexamen + praktisk säkerhet. Har båten en teoretisk toppfart om +45 knop krävs två personer ombord med denna utbildning.