Nytt regelverk för mindre yrkesbåtar

På denna kurs ger Jan Borgman kort bakgrund till nya regelverken och går sedan konkret rätt på vad som skall göras punkt för punkt enligt Transportstyrelsens lista. 
Han är den i Sverige som är mest insatt i detta och kan reda ut era funderingar bäst av alla.
Allt skall vara klart 1 april 2019 och du skall skriva ut ditt Egenkontroll Intyg senast 31 maj 2019!

Har du en båt/fartyg i yrkestrafik eller funderar du på att börja köra yrkesmässigt (ta betalt)? Då skall du köpa denna onlinekurs!

En fråga som vi ofta hör är: -Vilken utrustning måste min båt ha för att få köra köra i yrkestrafik?

Detta har varit en svår fråga att svara korrekt på, då nuvarande regelverk varit både snårigt och otydligt. Nu har Transportstyrelsen infört ett nytt regelverk som gäller för den mindre sjöfarten som helt bygger på egenkontroll av båtar 5 - 15 meter. Vad betyder det och hur gör man? Det är frågor Jan Borgman före detta inspektör på Transportstyrelsen kommer ge svar på. Boka dig nu. Först till kvarn gäller. Seminariet bygger på de nya reglerna i TSFS 2017:26

Regelverket som träder ikraft 1 juni 2017 omfattar idag ca 255 fartyg som redan hade certifikat, allt från 5 meter och uppåt. Antal båtar mellan 5 - 24 meter som omfattas från 1 april 2019 flera tusen då även de båtar som tidigare inte kunnat ha certifikat omfattas.

Under kursdagen kommer bland annat dessa områden att tas upp:

Vad är EKAN?

Nytt regelverk för det nationella tonnaget TSFS 2017:26 " vad innebär det för mig som redare ?

Förklaring och genomgång av TS kravbild

Vad innebär ett "Systematiskt sjösäkerhetsarbete"?

"Ekan", avrapportering, hur gör man?

Underhållssystem, hur bygger man ett sådant?


Köp

Så här säger Transportstyrelsen på sin hemsida om EKAN (egen Kontroll Av Nationell sjöfart)

Vilka fartyg gäller det?

Föreskriften ska tillämpas på svenska fartyg som inte omfattas av krav på internationella säkerhetscertifikat (SOLAS samt passagerar- och fiskefartygsdirektivet). Detta innebär i huvudsak att svenska fartyg som går på inrikesresa omfattas, men även fartyg mindre än 500 brutto, andra än passagerarfartyg, som går på internationell resa.

Vad betyder funktionsbaserade regler?

-Funktionsbaserade regler innebär att reglerna talar om vad som ska uppnås, inte i detalj hur de ska uppnås. Det skapar utrymme för olika lösningar, anpassade efter olika verksamheters förutsättningar.

När träder det nya regelverket i kraft?

-Reglerna träder i kraft den 1 juni 2017. Existerande certifikatspliktiga fartyg ska tillämpa föreskriften från och med den 1 april 2018. Fartyg utan tidigare certifikatsplikt måste tillämpa föreskriften senast den 1 april 2019.

Vem kontaktar jag med frågor?

Du hittar hjälp- och stödmaterial under sidan regler för nationell sjöfart.

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för sjöfart genom att mejla till sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se.