Basic Safety-Refresh

Refresh Basic Safety STCW Manila

Refresh Basic Safety är en kurs i grundläggande säkerhet för sjöpersonal som har ett certifikat sedan tidigare och som har tre månaders sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/1-1.4 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett internationellt certifikat från Transportstyrelsen.

Kursen består av tre dagar varav och sker på Öckerö eller på Marina läroverket i Stocksund.

Utbildningen innehåller brandskydd, överlevnadsteknik, sjukvård, personlig säkerhet och ansvar.

 

I priset ingår litteratur och lån av skyddskläder
Efter kursen får du ett utbildningsbevis som omvandlas till ett certifikat hos Transportstyrelsen (avgift tillkommer).

Kursen är från 8.00 -18.00 alla dagar

 Intensivkurs
Period Köplänk
Basic safety Refresh Göteborg, Göteborg, 26/8 — 28/8 Få platser kvar
Basic safety Refresh Göteborg, Göteborg, 23/9 — 25/9 Många platser kvar
Basic safety Refresh Göteborg, Göteborg, 4/11 — 6/11 Många platser kvar

Priser

Pris: 9 625 kr inkl. moms (7 700 kr exkl.)