CCM - Crowd and Crisis management

Denna CCM-kurs utgår från Sjöfartsverkets (och STCWs) krav för personal på passagerarfartyg. Alla befälhavare, styrmän och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer skall ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering. I inre fart gäller kravet för fartyg med fler än 100 passagerare i certifikatet

KURSEN HÅLLS AV MARINA LÄROVERKET I STOCKHOLM

För mer info och bokning klicka här

 

Bokning Marina Läroverket