CRM - Crew Resource Management - IMO 1.39

MO Model course 1.39

Kursen vänder sig alla med någon form av ledningsansvar ombord eller iland. I vår kurs har vi valt att inte använda navigationssimulator. Skälet till detta är att det inte i första hand är en kurs för bryggbefäl utan mer en kurs i allmänt ledarskap och effektivt nyttjande av personella resurser. Vi vill gärna blanda maskinbefäl, nautisk befäl samt landpersonal i våra kurser.

En stor del av kursen består av grupparbete/work shops och diskussioner enigt IMO model course 1.39. Därtill kommer vi att analysera och diskutera en del välkända maritima olyckor. Kursen, som omfattar 3 dagar plus förberedande självstudier, bygger på följande anvisningar i STCW:

Reg. A-II/1 for Bridge Resource Management

1. Reg. A-III/1 for Engine-room Resource Management

2. Reg. A-II/2 and A-III/2 for Use Leadership and Managerial Skills

3. Reg. A-II/1, A-III/1 and A-III/6 for Application of Leadership and TeamworkingSkills

Ur innehållet:

 

 •        Situation Awareness
 •         Attitudes and Management Skills
 •         Cultural Awareness
 •         Communication and Briefings
 •         Challenge and Response
 •         Short Term Strategy
 •         Authority and Assertiveness
 •         Management Styles
 •         Workload
 •         State of the Ship
 •         Human Involvement in Error
 •         Judgment and Decision Making
 •         Leadership in Emergencies
 •         Crisis and Crowd Management
 •         Automation Awareness

Sjösportskolans CRM-kurs uppfyller på följande krav i STCW:

 • Application of Leadership and Team working skills enligt Table  A-II/1 (navigation officer), Table A-III/1(engine officer)Table A-III/6( electro officer)
 • Leadership and Managerial skills enligt Table  A-II/2 (navigation officer) TableA-III/2(engine officer and electroofficer)

      Undervisningens upplägg bygger på riktlinjerna i IMO Model Course 1.39Plats

Stockholm: Stocksund, Stockholmsvägen 34 (klicka här för karta).
Göteborg: Talattagatan 22 (klicka för karta)
Västervik: Västerviks gästhamn (klicka för mer info)

Priser

Kurspris: 21 000 kr inkl. moms (16 800 kr exkl. moms)

 

Tider

3 dagar plus förberedande självstudier

Om kursen

CRM handlar mycket om kommunikation och samverkan mellan människor. Det gäller att se till alla alla aktörer har samma målbild och att de förstår sin roll i helheten. Det är också viktigt att var och en känner sig fri att ifrågasätta och att detta inte får missuppfattas som kritik. Det handlar också om att förstå hur slentrian, trötthet, självöverskattning, självunderskattning och överdriven auktoritetsrespekt kan inverka menligt på arbetet. I kursen förekommer en del rollspel/övningar samt givetvis studier av inträffade händelser som haft sin grund i dysfunktionell organisation.

Kursen är bra för alla ombord och kanske även landpersonal.

Modellkursnummer och STCW-kod

IMO Model course 1.39

STCW

 • Reg. A-II/1 for Bridge Resource Management
 1. Reg. A-III/1 for Engine-room Resource Management
 2. Reg. A-II/2 and A-III/2 for Use Leadership and Managerial Skills
 3. Reg. A-II/1, A-III/1 and A-III/6 for Application of Leadership and Teamworking Skills

BRM, MRM and BTM - Useful clarification

Intertanko have published useful clarification about the various educational courses relating to bridge procedures and management.

Bridge Resource Management (BRM) is a course that was originally developed from the airline industry´s Crew Resource Management (CRM). Human behaviour and psychological and physiological factors are very much the same both aviation and shipping and in 1993 the shipping industry´s first BRM course was introduced.

The primary target groups for BRM were initially Masters, deck officers and pilots. However, since not all accidents originate from the bridge, the course is now often referred to as Maritime Resource Management (MRM) with additional target groups – such as engineers and shore-based personnel.

BRM/MRM´s main focus is to change attitudes with the objective of establishing a safer and more efficient teamwork on board ship. The course aims to create good team leaders and team members by addressing issues related to leadership, management styles, culture, communication automation, stress, fatigue, etc. BRM and MRM have an equal status in the syllabus, but some changes have been made in the training courses.

MRM is considered to be particularly useful training for all personnel involved with ship operations, such as ships ‘officers, engineers, pilots, tug-operators, VTS-personnel and other shore-based staff, because of its updated course contents and terminology.

BRM and MRM certificates are considered to have equal status. However, there is also a Bridge Team Management (BTM) certificate which covers different material to the BRM and MRM.

BTM generally has a totally different syllabus. The main topics of BTM courses are most often bridge procedures and passage planning. BTM focuses on the importance of complying with existing means of navigation procedures, such as the establishment of a voyage plan, regular position fixes, lookout. Most of the major oil companies require officers onboard ships to have undergone training courses in the above subjects, and specify this in their Vetting Inspection Questionnaire. So it is important to be familiar with the differences between BRM, MRM and BTM.

A certificate is issued after the trainee has passed the actual course, with separate certificates for BRM/MRM and BTM. Some training centres are able to combine a BRM/MRM course with a BRM course.

A BRM/MRM course often takes about 3-4 days and may be carried out with or without simulator exercises.

The aforementioned certification falls within Part B of STCW and is recommended rather than mandatory unless expressly required by flag state.