GOC - General Operators Certificate

General Operators Certificate. Kursen ger omfattande kunskap om GMDSS samt säkerhets- och annan trafik med radiotelefoni, radiotelex och satellit på svenska och engelska.

GOCKursen uppfyller STCW-kraven för General Operators Certificate. I examinationen ingår såväl praktiska som teoretiska moment. Goda kunskaper i engelska krävs.Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från

 Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 

I utbildning ingår bl.a utrustningskrav och utbredning av A3 och A4 satellitkommunikation, olika Inmarsatsystem och dess funktioner, övningar i grundläggande handhavande av utrustning, Inmarsat B,C och M –systemet och utrustningen samt live test av funktionerna. Handhavande av EPIRB, SART,NAVTEX, VHF, MSI, DSC-VHF, DSC-HF, DSC-MF, radiotelex och satellitkommunikation.Nödtrafik via olika system, Studiebesök, SAR-övningar, Självständiga övningar. Kursen avslutas med Skriftlig och praktisk tentamen.

 Plats

Göteborg

Priser

Pris: 24 000 kr exkl. moms

Tider

Kontakta oss angående datum.

IMO modellkurs

IMO model course 1.25