Kombi CRM + BTM-Refresh


Kombinationskurs CRM +BTM – refresh 2 dgr

För dig som redan gått BRTM och CRM grundkurs och som behöver en uppdatering av kunskaperna

Bridge Team Management Kursen vänder sig till nautiker med vaktansvar dvs styrmän och befälhavare. Vi gå igenom regler och metoder för bryggvakten. Utbildningen består av föreläsningar, grupparbeten och ”case studies”

Crew Resource Management Kursen vänder sig alla med någon form av ledningsansvar ombord eller iland. I vår kurs har vi valt att inte använda navigationssimulator. Skälet till detta är att det inte i första hand är en kurs för bryggbefäl utan mer en kurs i allmänt ledarskap och effektivt nyttjande av personella resurser. Vi vill gärna blanda maskinbefäl, nautisk befäl samt landpersonal i våra kurser.

En stor del av kursen består av grupparbete/work shops och diskussioner. Därtill kommer vi att analysera och diskutera en del välkända maritima olyckor. Kursen, som omfattar 3 dagar plus förberedande självstudier, bygger på följande anvisningar i STCW

 Utdrag ur kursen

Dag 1 BTM refresh

 

 • Reseplanering
 • Planering för varje resa
 • Kontroll av planerad resa
 • Avvikelse från planerad resa
 • Utkik, rorsman
 • Vaktens sammansättning
 • Övertagande av vakten
 • Navigatoriska arbetsuppgifter och ansvar
 • Navigering med lots ombord
 • Automatstyrning , maskinmanöver
 • Navigations – och kommunikationsutrustning

 

Dag 2 CRM refresh

 • Roller
 • Motivation
 • Kulturell förståelse
 • Värderingar, attityder och normer
 • Fördelning och prioritering av resurser, planering och samordning
 • Tid och resursbegränsningar, inklusive behovet av vila
 • Bedömning av bryggteamets erfarenhet och beslut som återspeglar gruppens erfarenhet
 • Tvåvägskommunikation, aktivt lyssnande och respons
 • Effektiv kommunikation ombord och andra fartyg
 • Dela information
 • Förvärv och underhåll av gemensamma situationsmedvetenhet och situationsmedvetenhet
 • Beslutsfattande i olika situationer
 • Säkerhet och riskbedömning
 • Hantering nödsituationer

Dag 2 kan användas av alla yrkesgrupper som CRM-refresher

 

HÖR AV DIG TILL OSS FÖR PRIS OCH DATUM

 Plats

Långedrag

Tider

2 dagar