Master of Yachts 200GT Limited (Offshore)

Vill du jobba som Master of Yachts på en lyxyacht i Västindien eller i Medelhavet? Segla för din brödföda samtidigt som du ser exotiska platser? Låter det som en ouppnåelig dröm?

yachtmaster

Du visste väl att du kan utbilda dig till Master of Yachts i Sverige! Sjösportskolan erbjuder utbildningar i både Limited (Offshore) samt Unlimited (Ocean). Master of Yachts är accepterat i 24 länder och båtarna som är flaggade i dessa länder motsvarar 95 procent av alla yachter i världen.

Master of Yachts-utbildningar är riktade till dig som har ambitioner att segla Mega Yachts i till exempel Västindien eller Medelhavet. 

Limited (Offshore)

Master of Yachts 200GT Limited Offshore berättigar dig till att föra ett skepp om upp till 200GT, som längst 150 M från säker hamn. Kursen sträcker sig över 11,5 dagar, plus en till två examensdagar.

Master of Yachts 200GT Limited är en internationell utbildning med höga krav på tidigare erfarenhet samt förmåga att lära nytt.

Sjösportskolan erbjuder en intensivkurs som pågår under elva dagar plus examen och består av sju teoridagar och fyra praktikdagar följt av examen i två dagar. Master of Yacht Limited berättigar dig att föra ett skepp om upp till 200GT, upp till 150 M från säker hamn.

Man kör normalt upp för antingen Master of Yacht Sail eller Power. För den som vill ta bägge certifikaten dvs både Sail och Power kostar tillägget för den andra 12 375 kr (inkl. moms).

Vi erbjuder även Security Awareness, som ingår i förhandskraven.

Kursen under våren är en som leder till Master of Yachts Limited SAIL. Praktiken är då normalt på Farr65r. Vi erbjuder de som gått kursen även möjlighet att köra upp för POWER. Under hösten är det en MoY Limited POWER kurs och man kan då köra upp för SAIL också inom ett år. Praktiken då är normalt på 50 fots Princess.

2019 erbjuder vi möjligheten att göra praktiken i Medelhavet på lyxyachten Pitanga.Intensivkurs
Period Köplänk
Master of Yachts Ltd. 2019, Stockholm Stocksund, 14/11 — 17/11, 21/11 — 24/11, 26/11 — 1/12 Få platser kvar
Master of Yachts Ltd. 2020, Göteborg, 19/3 — 22/3, 26/3 — 29/3, 14/4 — 19/4 Många platser kvar

Plats

Stockholm: Stocksund (Marina Läroverket) Karta till Stockholmsvägen 34 (POWER kursen på hösten)

Göteborg: Karta till Talattagatan 22 (SAIL kursen på våren)

Priser

Teori och praktik i Göteborg eller Stockholm

Kurspris: 42 150 kr (inkl. moms)

Kurslitteratur tillkommer med 1 690 kr (inkl. moms)

Totalpris inkl. moms för Kurs och litteratur: 43 840 kr (inkl. moms), 35 314 kr (exkl. moms)

 

Praktik i Medelhavet och teori i Göteborg eller Stockholm

Kurspris: 62 125 kr (inkl. moms), 49 700 kr (exkl. moms)

Kurslitteratur tillkommer med 1 690 kr (inkl. moms)

Resa bokar man själv och ingår inte i priset. Mat och driftkostnader för båten tillkommer.

 

Övrigt

Security awareness, IMO Model Course 3.27  tillkommer vid behov: 1 875 kr (inkl. moms)

Läkarintyg för Sjöfolk tillkommer vid behov i Göteborg: 780 kr (inkl. moms)

MoY Power-tillägg: tillkommer för de som önskar med 12 375 kr (inkl. moms)

Master of Yachts Limited görs i olika kursblock med några dagar mellan:

Dag 1 - 4, teori kl 9 - 17
Dag 5, Security Awareness kl 13 - 17 (tillval)
Dag 6 - 8, teori kl 9 - 17
Dag 9 - 12, praktikdagar ute på havet boende på båten
Dag 13 - 14, examensdagar (ca 4 elever per dag + ev. omprov)

För de som behöver Security Awareness går det bra att välja som tillägg. Ligger på eftermiddagen kursdag 5.

Finns oftast möjlighet att för de som vill ta även MoY Ltd POWER genom en extra uppkörning att någon/några helger efter SAIL examen. Kostnad 12 375 ink moms och cert.

Förhandskrav

Innan kursstart ska omfattande ansökningshandlingar med bland annat summering av sjötid skickas in. Se nedan. 

Kursinnehåll

Kurserna avser Master of Yachts för kommersiellt (yrkesmässigt) bruk av segel-/motorbåt. Certifikatet är giltigt i hela världen och i de flesta farvatten, dock har inte svenska Transportstyrelsen godtagit utbildningen annat än för traditionsfartyg, så du kan inte föra svenskflaggade yachter med detta certifikat. Kursen hålls och examineras helt på engelska.

Teori 

Navigation, tidvatten och strömmar, ColRegs (sjövägsregler), pilotage, meteorologi, Maritime Law, ankring, tilläggning, säkerhet ombord och passageplanering med fyra skriftliga examinationer under sju intensiva dagar. 

Praktik 

Här går vi till sjöss i fyra dagar och övar bland annat pilotage, deviationstabeller, tilläggning, man över bord, väderprognoser, navigation och ankring. Praktikdelen är en förberedelse inför den avslutande IYT Limited-examinationen, som är en muntlig examinering med en extern oberoende IYT-certifierad examinator som även ansvarar för uppseglingen. Observera att bli godkänd på teoridelen erfordras för att få delta i praktikdelen samt efterföljande IYT Limited-examen. Både teori- och praktikdel av kursen kräver mycket egenstudier samt tidigare erfarenheter och gott sjömanskap. Detta är en mycket intensiv kurs som helt hålls på engelska. I kurspriset ingår kursmaterial, teori, tid ombord på praktikbåt, examen, examensavgift samt fika. För Power (motorversionen av kursen) tillkommer ibland två kursdagar i de fall då vi samkör den med vår Sail kurs. Kontakta oss för prisuppgift. 

Båtpraktik

Fyra dagars båtpraktik med exempelvis: Celeste of Solent, en Farr 65r och/eller en Princess 50 i Stockholm eller i Göteborg en Viking 41.

Kurslitteratur 

Vi kommer att använda oss av bland annat "Master of Yachts Limited 200 Tons", "Collision Regulations" och "Mega Yacht Crew".

Förhandskrav 

Mycket god båtvana med erfarenhet som aktiv medlem i besättningen ombord, diverse överseglingar och loggad distans krävs. Se nedan för mer detaljerad beskrivning av förhandskraven.

Åldersgräns 

18 år 

Examen 

Fyra skriftliga prov hålls under de sex teoridagarna (med krav på minst 90 procent rätt). Sista kursdagen sker ett muntligt förhör samt uppsegling med en IYT-examinator. Även examinationen sker helt på engelska. Avgift för denna ingår i priset. Examensförrättaren är utsedd av International Yacht Training (IYT).
Vill man ta även Power på en Sail-kurs eller tvärt om krävs en extra uppkörning. Vi brukar kunna erbjuda det.  

Detta är en intensivkurs och deltagarna har 100 procents närvaroplikt. Vi rekommenderar att du hämtar ut ditt kursmaterial i förväg. Att studera hemma innan är en förutsättning för att klara uppskrivningen. Teoridagarna skall ses som repetition, då du redan förutsätts ha dessa kunskaper. 

Övrig information 

Vilka är fördelarna med Master of Yachts? 

Certifikatet är godkänt av engelska sjöfartsverket, M.C.A., amerikanska US Coastguard och internationella försäkringsbolag över hela världen. Innehavare av IYT-certifikatet höjer inte bara sin egen standard utan även sin efterfrågan på den internationella skepparmarknaden.

Kursen följer de krav och rekommendationer som satts upp av MCA (Maritime and Coastguard Agency) samt STCW 95 (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). International Yacht Training (IYT) certifierade 2004 Sjösportskolan som första Yachtmaster-utbildare i Skandinavien. Master of Yachts-certifikatet är accepterat i 24 länder, bland annat USA och Storbritannien, samt i Västindien. (Båtar flaggade i dessa länder motsvarar cirka 95 procent av alla yachter i världen.) För mer detaljerad information se även www.iytworld.com.

Detaljerade förhandskrav

 • STCW Basic Safety Training. Alla delar enligt STCW 95 Manila Regel VI/1.2
  Se vårt kursutbud: www.sjosportskolan.se/yrke/kurs/yrkekursbasic-safety/   
 • STCW Proficiency in maritime security awareness. IMO Model Course 3.27, Security Awareness Training for all Seafarers STCW according to the ISPS code. Reg V1/6 and Part A of Section A-VI/6 paragraph 1  ( section A-VI/6-1)
  Finns som tillval vid bokning av kursen om man inte redan har den. Kostnad 1875:- ink moms. 
 • Minst 50 dygn till sjöss som aktiv medlem i besättningen (ett dygn motsvarar 24 timmar i sträck till sjöss under gång, delar av dygn kan ej inkluderas).
 • 3000 M på båt/skepp (motsvarande yacht) till sjöss av dessa skall minst 1500 M vara på fartyg mindre än 24 meter. 2000 M måste vara utomskärs, men kustnära (det vill säga ej inomskärs). 2/3 måste vara på segelbåt om man vill ha MoY Sail och vice versa på MoY Power. Se exempel på Sea Time här.
 • 30 timmars mörkernavigation, varav minst sex timmar som skeppare eller vaktansvarig.
 • Verifikation av ovanstående måste vara signerat i original av kapten under vilken kandidaten deltog i seglatsen. Kandidater som redovisar egen kaptenstid måste ha original signerat av ägare till yachten. Sjösportskolan tillhandahåller speciella formulär för detta.
 • Mycket god vana vid att hantera båtar, samt erfarenhet av kaptenssysslor.
 • SRC / VHF-certifikat (Short Range Certificate).
 • Läkarintyg på erforderlig syn, hörsel, färgseende etc. enligt TSFS 2011:117 se här.