Förnya din olje- och/eller kem-specialbehörighet

Fortbildningskurs (REFRESH)  för specialbehörighet för olje- och kemikalielasthantering för fartygsbefäl och maskinbefäl enligt TSFS 2011:116 23 b 

Grundkrav är genomgången grundkurs


Detta är kursen för dig som behöver refresha dina olje och kem kunskaper och som idag aktivt tjänstgör på Olje- och kemikalietankfartyg.Fartygsbefäl som enligt Transportstyrelsens behöver förnya sina specialbehörigheter för olje- respektive kemikalielasthantering på tankfartyg. Oljelasthantering/kemhantering refreshkurs.

Kursen består av självstudier, lärarledda lektioner samt gruppövningar mm

Nedan områden gås igenom :Gällande svenska och internationella bestämmelser, Utrustning, Last- och lossningsoperationer , Lastberäkningar, Planering av lastning och lossning Tankrengöring och barlastoperationer. Säkerhets- och nödåtgärder

− Gällande svenska bestämmelser
− Beredskapsplaner
− Checklistor

Detta är utdrag ur utbildningen.

(TSFS 2013:47)

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.KURSLÄNGD
3 dagar
STCW-KOD
Table A-V/1-1-3. Table A-V/1-1-2

Förkunskapskrav
Grundkurs för olja- respektive kemikalielasthantering.

Kurscertifiering
Förnyad specialbehörighet olja- resp. kem.lasthantering. Behörigheten sökes ut från Transportstyrelsen.

Se datum nedan

Fråga oss om offertkursGöteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Olje och kemikalielasthantering, Refresh, Göteborg, 17 aug — 19 aug Boka