ROC - Restricted Operators Certificate

En ROC-intensivkurs på två dagar.

Kursen bygger på att deltagarna har förkunskaper motsvarande SRC (VHF intyget) vid kursstart. Vid kursanmälan får eleverna en webbkurs i SRC och en kursbok och läsangivelser.

Allt detta skickas hem till eleven i förskott. Förstudierna tar ca en dag beroende elevens förkunskaper.

Kursen består av simulator och live övningar varvat med teoriavsnitt i lektionsrum
Kursen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Områden som kommer att gås igenom under kursen är bl.a

Grundläggande vågutbredning
Radiokommunikation inkl. VHF-kommunikation
Utrustningskrav
Handhavande av alla GMDSS-system och utrustning
Radiokommunikation i samband med SAR-operationer

bild
bild
bild

Detaljerad genomgång av inställning, praktisk funktion och kontroll av VHF-telefoniapparat inkl DSC, NAVTEX-anläggning, nödradiofyr EPIRB och radartransponder SART.

Kunskap om reglementen samt kunskap om GMDSS.

Kursdeltagarna examineras med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.Göteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
ROC, Göteborg, 6 okt — 8 okt Boka
ROC, Göteborg, 15 dec — 17 dec Boka

OBS på grund av nya krav från Transportstyrelsen så kommer  från och med 1 oktober antalet kursdagar att öka med minst en extra dag. En prishöjning med 30% tillkommer också  efter 1 okt .

Förkunskapskrav

Inga, men du behöver visa ett godkänt läkarintyg för sjöfolk under kurs.

Åldersgräns

18 år

Tider

Göteborg:  klockan 9-17 alla kursens dagar.

Kursmaterial

Kursboken Radiokommunikation till sjöss ROC av Sven-Göran Palm används.

Boken skickas hem till dig vid anmälan

Examination

Examinationen består av både skriftligt och praktiskt prov.

För att erhålla utbildningsbeviset krävs närvaro på hela kursen och godkänt på båda delmomenten samt uppvisande av godkänt läkarintyg.

Examinationen ingår i kurspriset.

Utbildningsbevis skickas med posten ett par veckor efter kursen.

Utbildningsbevis kan bytas mot certifikat hos Transportstyrelsen till en handläggningskostnad av 1100 kr.

Företagskurser och grupprabatter

Bokar ni tre eller flera deltagare får ni 10 procents rabatt på kursavgiften. Vi specialanpassar även kurser så att de passar ert företag och era önskemål. Kontakta oss för bokning eller om ni har några frågor.

Målgrupp

Fartygsbefäl som behöver ROC-certifikat

IMO modellkurs och STCW avsnitt

IMO model course 1.26. STCW Section A-IV/2

Godkännande

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Utbildningsbevis

Restricted Operators Certificate utfärdas av Sjösportskolan. Behörigheten söks hos Transportstyrelsen

För bokning i Stockholm av Marina Läroverket, klicka här:

Priser

Kurspris: 7 795  kr

Kurslitteratur tillkommer: 360 kr

Totalpris inkl moms för Kurs, litteratur: 8 155 kr

Totalpris exkl moms för Kurs , litteratur: 6 576 kr

Examination, fika ingår i kurspriset.

Vid ansökan om Certifikat tillkommer en kostnad till Transportstyrelsen.