Master of Yachts Unlimited

Vill du arbeta med lyxyachter över hela världen? Låter det som en ouppnåelig dröm? Läs vidare.

 yachtmaster unlimited

Du visste väl att du kan utbilda dig till Master of Yachts i Sverige! Sjösportskolan erbjuder utbildningar i både Limited (Offshore) samt Unlimited (Ocean). Master of Yachts är accepterat i 24 länder och båtarna som är flaggade i dessa länder motsvarar faktiskt 95 procent av alla yachter i världen. Master of Yachts-utbildningarna är riktade till dig som har ambitioner att segla Mega Yachts i till exempel Västindien eller Medelhavet.

Master of Yachts Unlimited (Ocean)

För att få göra passager där du är mer än 150 M från land behöver du, utöver Master of Yachts Limited, påbyggnadskursen Master of Yachts Unlimited. Den är en sexdagars teoriutbildning med inriktning på Passage Planning och Sextantnavigation. Kurserna Master of Yachts är avsedda för yrkesmässigt bruk av segel- och motorbåt.
 Intensivkurs
Period Köplänk
Master of Yachts Unlimited, Göteborg, 7/1 — 9/1, 14/1 — 16/1 Få platser kvar

Plats

Stockholm Norra : Stocksund (Marina Läroverket)  Stockholmsvägen 34 (klicka här för karta)
Göteborg: Talattagatan 22 (klicka för karta)

Priser

Pris: 17 185 kr inkl. moms (13 748 kr exkl. moms). Kursmaterial tillkommer med 950 kr inkl. moms (896,23 kr exkl. moms)

Tider

Teori totalt sex dagar delade i två block.
Första veckan går kursen första tre dagar, därefter görs ett litet uppehåll för studier
och de sista tre dagarna sker i nästkommande vecka. Sista dagen görs examination.
Kurstid: 09:00–17:00.

Notera att endast deltagande inte garanterar att man erhåller Unlimited-certifikatet, förutom 100 procents närvaro krävs godkänt i kursens alla delar samt skrivningar och praktikdelar.
Examen utfärdas först efter att varje elev gjort praktiska övningar på en egen långsegling på minst 600 M.

Språk

Litteratur och examination är på engelska. Kursen leds av svensk instruktör.

Förhandskrav

Du behöver genomföra Limited-utbildningen, med godkänt resultat, innan du kan påbörja en Unlimited-utbildning. Innan kursstart behöver Sjöklar kopior på ditt Limited-certifikat, pass, STCW Basic Safety Training-intyg samt två färgfoto i passformat med ditt namn antecknat på baksidan.

Kursinnehåll

Unlimited-utbildningen för Master of Yachts handlar om att lära sig himlakroppsnavigation med sextant samt passage planning. Utbildningen består av sex dagar teori och sker i Långedrag. Den är förlagd till två block om tre dagar (t.ex fre-lör-sön). Sista dagen görs en skriftlig examen. IYT:s Master of Yachts Unlimited-certifikat visar att man är behörig att kommersiellt föra båt på en längre överfärd, till exempel Atlanten. Endast innehavare av MoY Limited är behöriga att gå Unlimited-utbildningen. Kurslitteratur och examinering är helt på engelska.

Kurslitteratur

Vi kommer bland annat att använda oss av: "Master of Yachts 200 Tons Unlimited" samt tabeller etc.

Åldersgräns 

18 år

Examen 

Utbildningen avslutas med en skriftlig examination (med krav minst 70 procents rätt). Avgift för denna ingår i priset. Examensförrättare utses av International Yacht Training (IYT).

Tips!

Detta är en intensivkurs och deltagarna har 100 procents närvaroplikt. Att studera hemma innan är en förutsättning för att klara tentamen. Teroridagarna skall ses som repetition, eftersom du förutsätts ha dessa kunskaper redan.Vi postar ditt kursmaterial när du bokat. 

Övrig information

Kursen följer de krav och rekommendationer som satts upp av MCA (Maritime and Coastguard Agency) och STCW 95 (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). För övriga villkor och för vidare information se International Yacht Trainings hemsida: www.iytworld.com eller kontakta oss på telefon 031-29 20 30!