Steg 1

Fartygsbefäl Klass 8

Vill du arbeta som fartygsbefäl och köra betalande gäster?

Fartygsbefälsexamen klass 8 (även kallad Skepparexamen Yrke) är kursen som tar dig till en ny nivå inom ditt sjömanskap och ger dig möjligheten att arbeta professionellt på sjön.

Fartygsbefälsexamen klass VIII-Uppgradering

Fartygsbefälsexamen klass VIII Uppgradering !

Har du redan ett Kustskepparintyg som inte är äldre än ett år kan du på bara tre till fem dagar uppgradera till Fartygsbefälsexamen klass VIII

Maskinbefäl Klass 8

I kursen Maskinbefäl klass VIII lär du dig allt du behöver kunna om båtmotorer.

Du kommer själv att kunna avhjälpa de allra flesta problem du stöter på ombord. Detta är en mycket praktisk utbildning även om den är teoretisk.

Skepparexamen Yrke

Vill du arbeta som fartygsbefäl och köra betalande gäster? Fartygsbefälsexamen klass VIII är kursen som tar dig till en ny nivå inom ditt sjömanskap och ger dig möjligheten att arbeta professionellt på sjön.

STEG 2

Handhavande Snabba Fartyg på 4 Dagar

Är du sugen på att kunna försörja dig på att köra båt i höga hastigheter?

På Handhavande Snabba Fartyg (även kallad HSF, Högfartskörkort) skaffar du dig en yrkesutbildning i rekordfart. Detta kan också vara första steget till att bli RIB-master.

Master of Yachts 200GT Limited (Offshore)

Vill du jobba som Master of Yachts på en lyxyacht i Västindien eller i Medelhavet?

Segla för din brödföda samtidigt som du ser exotiska platser? Låter det som en ouppnåelig dröm?

Ta din Master of Yacht i Göteborg eller Stockholm med möjlighet till praktik i Medelhavet.

STEG 3

Master of Yachts Unlimited (Ocean)

Master of Yachts Unlimited (fd kallad Ocean) är för dig som vill arbeta på lyxyachter över hela världen. Låter det som en ouppnåelig dröm? Läs vidare!

SPECIALKURSER

BTM - Bridge Team Management Training

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap hur man hanterar fartyg under olika förhållanden samt insikt i procedurerna kring bryggtjänstgöring. 
I kursen arbetar vi med regelverk och etablerade rutiner. Det handlar om familarisering-bryggutrusning, reseplanering inklusive preparering av sjökort, bryggvakt och bryggbemanning, kontroller under resan, regler för journalföring, lotsassistans, etc.

Kursen uppfyller kraven i STCW 2010 sektionerna A-VII/1 och B-VII/2 samt i Transportstyrelsens författningar TSFS 2012:67 angående brygg- och radiovakthållning.

ECDIS generisk kurs IMO 1.27

Electronic chart display and information system, ECDIS, är en standard för elektroniska sjökort. Enligt de nya reglerna kan ett certifierat och godkänt ECDIS-system ersätta användandet av papperssjökort.

Kraven på ECDIS fartyg är att nautiska befäl skall ha en allmän utbildning i användande av ECDIS.

Vår kurs bygger på IMO’s modellkurs 1.27 och vänder sig till de som vill ha eller måste ha behörighet att arbeta som vaktchef och sjöbefäl .

ROC - Restricted Operators Certificate

Utbildning i radiokommunikation för dig som jobbar på sjön.

ROC - Refresh

För dig som redan har ett ROC men behöver få kunskaperna och/ eller certifikatet förnyat.

GOC

GOC

General Operators Certificate. Kursen ger omfattande kunskap om GMDSS samt säkerhets- och annan trafik med radiotelefoni, radiotelex och satellit på svenska och engelska. Kursen uppfyller STCW-kraven för General Operators Certificate. I examinationen ingår såväl praktiska som teoretiska moment. Goda kunskaper i engelska krävs.Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 

GOC - Refresh

En kurs för dig som tagit ett GOC men som gått ut och som behöver fräscha upp dina kunskaper för att förnya ditt certifikat. Kursen är 2 dagar + 1,5 dgr självstudier. Kursen består av föreläsning, förevisning och tillämpningsövningar.

 

 

CCM - Crowd and Crisis management

Utbildning i krishantering och mänskligt beteende. Utbildningen följer STCW konventionen.

Basic Safety Training - STCW 95 Manila - IMO 60

Vill du arbeta ombord på större fartyg? Då är Basic Safety Training, STCW 95 krav för att få jobb. Sätt fart på drömmarna! 

Basic Safety - Refresh

Basic Safety refresh är en kurs i grundläggande säkerhet för sjöpersonal som har ett certifikat sedan tidigare och som har tre månaders sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/1-1.4 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett internationellt certifikat från Transportstyrelsen.

Kursen består av tre dagar antingen i Stockholm eller på Öckerö utanför Göteborg . Utbildningen innehåller brandskydd, överlevnadsteknik, sjukvård, personlig säkerhet och ansvar.

CRM-Crew Resource Management

CRM - Crew Resource Management - IMO 1.39

Kursen vänder sig alla med någon form av ledningsansvar ombord eller iland. CRM kursen består till stor del av grupparbete/work shops och diskussioner. Vi kommer även att analysera och diskutera en del välkända maritima olyckor. Vår CRM kurs bygger på anvisningar i STCW. Efter avslutad kurs får eleven ett CRM utbildningsbevis.

CRM BTM kombi refresh

Kombi CRM + BTM – Refresher på 2 Dagar

Kombinationskurs för nautiker.

Kommande kurser

Vidarutbildning Intendentur/Kock Sjöfolk

 

   8 a § En utbildning i livsmedelshygien, personlig hygien samt hand-havande och förvaring av livsmedel ombord på fartyg enligt 5 kap. 6 a § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, ska minst omfatta det som ingår i Basutbildning i livsmedelshygien enligt Sveriges Kommuner och Landstings Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg – branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna enligt förordning (EG) nr 852/2004. (TSFS 2013:47)

Oljelasthantering för Fartygsbefäl och Maskinbefäl

Utbildning i oljelasthantering för fartygsbefäl och maskinbefäl enligt IMO model course 1.02. Kursen ger Specialbehörighet för oljetankfartyg.
En nödvändig och lärorik kurs i lasthantering och olja enligt Transportstyrelsens krav, TSFS 2013:47 bilaga 23 a 
 STCW-KOD  A-V/1-1-2. Du kan även få tankerman på samma kurs.

 

Olja och Kemikalier - Fartyg och Maskinbefäl - Refresh

Detta är kursen för dig som behöver refresha din olje och kem specialbehörighet. Kursen är 3 dagar och ges i form av föreläsningar. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, förlängning av specialbehörighet för olja- och/eller kemikalielasthantering på tankfartyg.  Enligt TSFS 2011:116 23 b STCW-KOD Table A-V/1-1-3. Table A-V/1-1-2

BRM-Bridge Resource Management

BRM - Bridge Resource Management och ERM - Engine room Resource Management

Kursen vänder sig alla med någon form av ledningsansvar ombord eller iland. BRM kursen består till stor del av grupparbete/work shops och diskussioner. Vi kommer även att analysera och diskutera en del välkända maritima olyckor. Vår BRM kurs bygger på anvisningar i STCW. IMO model course 1.39. Efter avslutad kurs får eleven ett BRM utbildningsbevis. Vi erbjuder även ERM, Engine room Resource Management, säg till vid bokning

Security Awareness Training

Security Awareness Training - ISPS IMO 3.27

Denna utbildning vänder sig till dig som ska ha en befattning ombord på fartyg som omfattas av ISPS-koden.  Kursen uppfyller kravet enligt IMO Model Course 3.27, Security Awareness Training for all Seafarers STCW according to the ISPS code. Reg V1/6 and Part A of Section A-VI/6 paragraph 1  ( section A-VI/6-1).

Small Powerboat och RIB Master

RIB Master är en internationell behörighet för dig som avser jobba utomlands eller som vill lära sig att köra RIB båt bättre. Certifikatet är godkänt hos engelska MCA. Den ger dig en behörighet att föra en motorbåt upp till 15 meter lång, upp till 20 sjömil från säker hamn.

RIB Master är en utbildning med mycket praktik där du lär dig grunderna i att hantera en mindre motorbåt. Vi repeterar snabbt grunderna i navigation, väjningsregler, säkerhet m.m. Notera att både kurslitteratur samt den skriftliga examen är helt på engelska.

 

NY KURS

Tankerman

Utbildning för certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg - även kallad Tankerman.  Två dagars intensivkurs!!! Eller gör som en del i en komplett 5 dgrs. oljelasthanteringskurs 

NY

Specialbehörighet Lasthantering Kemikaliefartyg för Fartygsbefäl och Maskinbefäl

Kursen vänder sig till fartygsbefäl och maskinbefäl som skall tjänstgöra på kemikaliefartyg. Ger specialbehörighet för tanklasthantering - Kemikalier

Förkunskapskrav: Genomgången grundutbildning i oljelasthantering.

En nödvändig och lärorik kurs i lasthantering och kem enligt Transportstyrelsens krav, TSFS 2013:47 bilaga 23 a
IMO model course 1.03