Förnya din olje- och/eller kem-specialbehörighet

Fortbildningskurs (REFRESH)  för specialbehörighet för olje- och kemikalielasthantering för fartygsbefäl och maskinbefäl enligt TSFS 2011:116 23 b 

Grundkrav är genomgången grundkurs


Detta är kursen för dig som behöver refresha dina olje och kem kunskaper och som idag aktivt tjänstgör på Olje- och kemikalietankfartyg.Fartygsbefäl som enligt Transportstyrelsens behöver förnya sina specialbehörigheter för olje- respektive kemikalielasthantering på tankfartyg. Oljelasthantering/kemhantering refreshkurs.

Kursen består av självstudier, lärarledda lektioner samt gruppövningar mm

Nedan områden gås igenom :Gällande svenska och internationella bestämmelser, Utrustning, Last- och lossningsoperationer , Lastberäkningar, Planering av lastning och lossning Tankrengöring och barlastoperationer. Säkerhets- och nödåtgärder

− Gällande svenska bestämmelser
− Beredskapsplaner
− Checklistor

Detta är utdrag ur utbildningen.

(TSFS 2013:47)

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.KURSLÄNGD
3 dagar
STCW-KOD
Table A-V/1-1-3. Table A-V/1-1-2

Förkunskapskrav
Grundkurs för olja- respektive kemikalielasthantering.

Kurscertifiering
Förnyad specialbehörighet olja- resp. kem.lasthantering. Behörigheten sökes ut från Transportstyrelsen.

Se datum nedan

Fråga oss om offertkurs

För dig som behöver en grundkurs olja.. Gå in här

För dig som behöver en grundkurs kem Gå in härGöteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Olje och kemikalielasthantering, Refresh, Göteborg, 6 feb — 8 feb

FULLSATT

Olje och kemikalielasthantering, Refresh, Göteborg, 3 apr — 5 apr

FULLSATT

Olje och kemikalielasthantering, Refresh, Göteborg, 7 jun — 9 jun Många kvar