Sjösportskolans villkor

Deltagarvillkor - FRITIDSKURSER

Anmälan är bindande. Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan. Information om förkunskaper och krav för respektive kurs finns på vår hemsida. Egenstudier och gärna båtvana är nödvändigt för att klara intensivkurser.


Avbokning

Avbeställning innebär följande avgifter:

Mer än 15 dagar före kursstart 15 % av totala kursavgiften.
14-1 dag/ar före kursstart 50 % av totala kursavgiften.
24 timmar eller senare 100 % av totala kursavgiften.
Kontrollera med din hemförsäkring och/eller försäkring via kortbolag vilka villkor de har för att ge ersättning vid avbokningar.

Avbokningsregler

Sjukdom
Vid sjukdom som gör att du inte kan delta i en kurs som du är anmäld till kan ombokning ofta ske till framtida kursdatum. För att få tillbaka kursavgiften krävs läkarintyg.

Överlåtelse
Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta en plats på en kurs till någon annan. Anmäl detta till Sjösportskolan, Swedish Maritime Academy AB. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser med för få anmälda deltagare. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat.

Ångerrätt

Vi följer distansköpslagen. Du har om du köpt din kurs/segling på nätet, rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du till Sjösportskolan, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Deltagarvillkor YRKESKURSER

Anmälan är bindande. Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan. Deltagaren ska ha erfarenhet av båt eller mindre fartyg. Utbildningen är i första hand avsedd för yrkesverksamhet. Ytterligare information angående förkunskaper och krav för respektive kurs och utbildning finns på vår hemsida.

Avbeställning innebär följande avgifter

Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften.
30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften.
10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften.
Kontrollera med din hemförsäkring och/eller försäkring via kortbolag vilka villkor de har för att ge ersättning vid avbokningar.

Vid sjukdom som gör att du inte kan delta i en kurs som du är anmäld till kan ombokning ske till framtida kursdatum. För att få tillbaka kursavgiften krävs läkarintyg.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser med för få anmälda deltagare. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat.

Ångerrätt

Vi följer distansköpslagen. Du har om du köpt din kurs/segling på nätet, rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du till Sjösportskolan, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Villkor vid CHARTER

Avbeställning innebär följande avgifter
Mer än 6 månader före hyresperioden, 5 % av totala hyran.
6 månader -  90 dagar före hyresperioden, 30 % av totala hyran.
89 - 40 dagar före hyresperioden, 50% av totala hyran.
39 dagar eller mindre före hyresperioden, hela hyran.

Ångerrätt

Vi följer distansköpslagen. Du har om du bokat charter på nätet, rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du till Sjösportskolan, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Uppförande

Skepparen bestämmer ombord och har yttersta ansvaret. Han har rätt att mönstra av personer som ej följer nedanstående överenskommelse, eller är i för dålig kondition för att vara med ombord.