Integritetspolicy

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Sjösportskolan/Sjöshopen genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

  • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
  • betalningsuppgifter och betalningshistorik
  • orderinformation

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Transportstyrelsen

Vi köper in kurser för Basic Safety.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Sjösportskolan ska kunna tillhandahålla kursen/materialet.

Observera att vi ibland tar bilder för marknadsföringssyften. Meddela oss om du ej vill att du eventuellt syns på bild hos oss.