FAQ - Frågor och svar

Fritid

 • Förarintyg är steg 1 i en frivillig fritidsbåtsutbildning. Förarintyget är en helt teoretisk utbildning som avslutas med en skrivning för en oberoende förhörsförrättare. Det  finns inget krav på båtpraktik (men i Sjösportskolans kurser ingår alltid båtpraktik).
   
  Kustskepparintyget är steg 2 i fritidsbåtsutbildningen och är obligatoriskt för att få föra fritidsbåt med längd över 12 m och bredd 4m. Kustskepparintyget är i huvudsak en teoretisk utbildning men krav på verifierad båtpraktik krävs.

 • När det gäller intyg för båtutbildningar är det Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) som fastställer kraven. Det är även NFB som utser förhörsförrättare och utfärdar intygen för Förarintyg, Kustskepparen och flera andra kurser. Hos NFB hittar du detaljerad information om de olika intygen, listor över Sveriges alla förhörsförrättare samt du kan fråga om registret över alla utfärdade intyg. Vill du veta mer, gå in på Nämnden för båtlivsutbildning hemsida,www.nfb.a.se 

  Om du går kurs hos oss på Sjösportskolan kommer så klart en förhörsförrättare till kurslokalen. Men om du av någon anledning vill skriva upp själv kan du kontakta en förrättare och bestämma tid och plats, de finns över hela landet och du hittar listan hos NFB.

 • Det finns ingen tidsgräns för svenska fritidsintyg

 • Om du tappat bort den blå boken kontaktar du NFB så löser de en ny mot en avgift.

 • Är du sugen på att gå en fritidskurs men inte vet vilken som passar?

  För dig som är på sjön med sjön med familj och vänner finns det relativt få krav. Men vi rekommenderar att du skaffar dig ett Förarintyg innan du tar rodret, oavsett båtens storlek. Är båten däremot längre en 12 m samt bredare än 4 m måste du ha Kustskepparintyget. Om du gillar att åka fort är Manöverintyget att rekommendera.

 • Nej, om du har en fritidsbåt som är mindre än 12 m lång och 4 m bredd behövs idag inget obligatoriskt kort. Är den längre krävs Kustskepparexamen.
  För vattenskoter krävs från 1 maj 2022 att man har Förarbevis för Vattenskoter.

  Se mer info och ansökan, klicka HÄR

   

 • Det har varit på förslag flera gånger, men just nu ligger frågan i byrålådan. Vill du veta mer kan du besöka Näringsdepartementets eller Transportstyrelsens hemsidor.

 • Om du vill hyra en båt i Medelhavet krävs ofta Förarintyg, Kustskepparintyget och/eller VHF/SRC. Dessa intyg gäller inte officiellt i Medelhavet men uthyraren vill ofta se dem som ett bevis på din kunskap att hantera båt. VHF/SRC-certifikatet t är ofta ett krav för alla större båtar och uthyraren brukar önska att du visar detta tillsammans med ditt Förarintyg. Kolla med uthyraren i god tid innan du åker så att du hinner läsa in eller skriva upp.

 • Förarintyget kallas i vardagstal ofta för Förarbevis. Namnet Förarbevis för båt försvann för länge sedan (någon gång på 70-talet) och nu för tiden heter utbildningsbeviset Förarintyg och administreras av NFB (Nämnden för båtliv). Förarintyget är steg ett och Kustskepparintyget är steg två.

 • Just nu finns inget krav på båtkörkort för fritidsbåtar under 12 m längd och 4 m bredd.
  Om båten är längre än 12 m och bredare än 4 m krävs Kustskepparexamen (se ”kustskepparintyg”).

  Tre olika behörighetsbevis föreslås och ser kortfattat ut på följande sätt:

  • 1: Obligatoriskt behörighetsbevis för  fritidsbåt längre än 10 m eller som KAN framföras i  15 knop. (Åldersgräns 15 år.)

  • 2. Obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsskepp längre än 12 m och minst 4 m brett. (Motsvarar dagens s.k. kustskepparintyg.) (Åldersgräns 15 år)

  • 3. Obligatoriskt behörighetsbevis för snabba fritidsfartyg: båtar som med motordrift KAN framföras i 30 knop. (Åldersgräns 18 år.)
   

 • Just nu finns inget krav på Båtkörkort. Diskussion pågår men för närvarande är förslaget "lagt i byrålådan" Ambitionen är att reglerna om godkännande av utbildare samt
  utväxling av befintliga bevis skall träda i kraft. Något datum för genomförande är dock ej satt.

 • Undantag från kravet på behörighetsbevis för fritidsbåtpersoner som fyllt 55 år vid lagens ikraftträdande, eller permanentboende på öar utan bro- och reguljära bilfärjeförbindelser.

  Vill du läsa mer gå in på Näringsdepartementet http://www.regeringen.se/naring

  OBS: Gamla Förarintyg kommer att kunna bytas ut mot båtkörkort om detta förslag går igenom. Mycket talar för att även det nuvarande Manöverintyg för högfartsbåt kommer att kunna bytas ut mot ett nytt högfartskörkort om detta blir verklighet. Det talas om att det nya  behörighetsbeviset kommer att vara mer omfattande än det nuvarande frivilliga förarintyget.

 • Det är Nämnden för Båtlivsutbildning som utfärdar själva intygen för t ex förarintyg och kustskepparintyg. Har du förlorat ditt intyg klicka på nedan länk för att få vägledning hur du bör gå tillväga.
   
  Saknar du ditt intyg eller din intygsbok? Följ våra flödesscheman för vägledning https://batlivsutbildning.se/fragor-och-svar/

 • Det som förr hette Skepparexamen och Skeppare B har blivit ändrat till Fartygsbefälexamen och behörighet Fartygsbefäl klass VIII. Samtidigt har kursplanen ändrats något och blivit mer omfattande, bl.a är det nu krav på Radar, VHF, brand- och sjukvårdsutbildning..

  För dig som kör yrkesmässigt är Fartygsbefälsexamen klass VIII oftast ett krav. (se ” Vilken utbildning behöver jag för att köra båt yrkesmässigt?”)För dig som kör sin båt privat passar förmodligen Förarintyg eller Kustskepparintyg bättre. (se Förarintyg och Kustskepparintyg)

 • Regeringens beslut säger att från 1 maj 2022 måste den som framför vattenskoter kunna visa upp ett Förarbevis för vattenskoter. 

  Se våra kurser som består av en dags online distanskurs samt en dag på plats hos oss. Klicka HÄR.

  Se mer info från Transportstyrelsen och ansökan, klicka HÄR.

Yrke

 • Mycket förenklat så gäller följande:

  Om du får betalt för att köra båt så kör du yrkesmässigt och behöver ha minst Fartygsbefälsexamen klass VIII. För att se vad som gäller för just dig, se Transportstyrelsens broschyr ”Blir din båt ett handelsfartyg?”

  För dig som inte innefattas av de undantag om omnämns i ovan broschyr från Transportstyrelsen gäller nedan: 

  Är båten mer än 6 meter?
  Har du en båt som är längre än 6 meter med ett maximalt mått på 20 i dräktighet (ca 15m) behöver du Fartygsbefälsexamen klass VIII eller det som förut kallades ”Skepparexamen” (t o m år ??) (Kustskepparintyg duger ej). Det gäller dock max en nautisk mil från ”säker hamn”, alltså inte vid överfarter. Klass VIII har inga förhandskrav på sjötid eller annat, förutom läkarintyg.

  Kommer du att segla utomskärs (mer än en nautisk mil utanför skyddad hamn)?
  Du behöver istället Fartygsbefälsexamen Klass VII.
  FBexamen Klass VII ger dig behörighet att framföra en båt inom ’Närfartsområdet’, vilket anges från en linje mellan Hanstholmen – Lindesnäs: Skagerack, Kattegat samt Östersjön inkluderas därmed, inklusive Kielkanalen upp till Cuxhafen.

  Har båten mer än 405Kw (ca 545Hk) motorstyrka?
  Du behöver även Maskinbefälsexamen Klass VIII.
  För båt med motor mellan 75 – 405Kw ska ansvarig för maskinens skötsel ha ”relevant erfarenhet av maskineriet”.

  Kan båten göra mer än 35Knop?
  Då behöver du förutom de ovanstående kurserna också kursen "Handhavande av snabba fartyg.” Grundkravet för kursen "Handhavande av snabba fartyg" är Fartygsbefälsexamen klass VIII eller Skepparexamen + praktisk säkerhet. Har båten en teoretisk toppfart om +45 knop krävs två personer ombord med denna utbildning.

 • Med Fartygsbefäl klass VIII (examen) får man framföra fartyg upp till 20 dräktighet i inre fart.
  Med Fartygsbefäl klass VIII behörighet (examen + 36 månaders sjötid) får du framföra fartyg upp till 70 dräktighet i inre fart.

  FBexamen klass VIII är en nationell behörighetsnivå som ligger utanför STCW-95 (STCW -95 är ett internationellt  behörighetssystem). FBexamen klass VIII Kan därför inte användas utomlands. Många ber nämnden för båtlivsutbildning att konvertera FB klass VIII till en kustskeppare. Skillnaden mellan en kustskeppare och en FB klass VIII är att i FB klass VIII innehåller ett omfattande säkerhetsblock samt krav på läkarintyg för sjöfolk. Du  kan även vända dig till en översättningsbyrå för att få ett intyg på engelska.

 • Med Fartygsbefälsexamen klass VII examen får du framföra fartyg upp till 20 dräktighet i närfart.
  Med Fartygsbefälsbehörighet klass VI (Klass VII examen, 36 månaders sjötid och ytterligare 12 månaders sjötid som styrman efter examen) får du framföra upp till 500 dräktighet i närfart.

 • Dräktighet är ett jämförelsetal för fartygets storlek, beräknat enligt bestämmelserna i 1969 år Internationella skeppsmätningskonvention och fastställt genom skeppsmätning som i Sverige utförs av Sjöfartsinspektionen. Resultatet presenteras i ett mätbrev för fartyget.

 • Anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd (volymen av samtliga slutna utrymmen). Dräktigheterna är på små äldre fartyg angivet i registerton, ett rymdmått som är = 100 kubikfot (2,83 kubikmeter).

 • Ska du ut med betalande gäster eller i yrkets vägnar behöver du olika utbildningar beroende på båttyp, motorstyrka, maxfart och fartområde. Lite förenklat kan man sammanfatta det så här: om du tar betalt när du kör båt är minimikravet Fartygsbefälsexamen klass VIII. Sedan finns en rad specialkurser och påbyggnader.

 • Är obligatoriskt för att i yrket få köra fartyg med en bruttodräktighet understigande 20, i inre fart.

 • Är obligatoriskt för att i yrket få köra fartyg med motor över 405 kW, dvs ca 580 Hk

 • Är obligatoriskt för att i yrket få köra fortare än 35 knop på mindre fartyg.

 • Är obligatoriskt för att i yrket få köra fartyg med en bruttodräktighet understigande 20, i närfart.

 • Är obligatorisk grundläggande brand- och säkerhetskurs för alla som arbetar till sjöss.

 • Du kan även läsa mer i Transportstyrelsens broschyr ”Blir din båt ett handelsfartyg?” 

 • Så här säger Transportstyrelsen på sin hemsida om EKAN (egen Kontroll Av Nationell sjöfart)

  Föreskriften ska tillämpas på svenska fartyg som inte omfattas av krav på internationella säkerhetscertifikat (SOLAS samt passagerar- och fiskefartygsdirektivet). Detta innebär i huvudsak att svenska fartyg som går på inrikesresa omfattas, men även fartyg mindre än 500 brutto, andra än passagerarfartyg, som går på internationell resa.

 • Funktionsbaserade regler innebär att reglerna talar om vad som ska uppnås, inte i detalj hur de ska uppnås. Det skapar utrymme för olika lösningar, anpassade efter olika verksamheters förutsättningar.

 • Du hittar hjälp- och stödmaterial under sidan regler för nationell sjöfart.

  Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för sjöfart genom att mejla till sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se.

 • För flera yrkeskurser krävs ett godkänt "läkaintyg för sjöfolk". Då testas din syn, hörsel och färgseende. Testet tar bara ca 10 min och kostar ca 1000:-

  Teste görs hos en av Transportstyrelsen godkänd läkare. Här hittar du alla som är godkända . Se här.

  Testa gärna ditt färgseende med ett Ishiara test

  Gör läkarundersökningen innan din kurs om du är osäker.

  OM du vet att du kanske har problem med ditt färgseende eller om du har missat ditt prov så kan du boka tid för ett mer förfinat test hos en specialoptiker. Denna finns i dagsläget tyvärr bara i Stockholm
  Aleris specialklinik i:
  Stockholm

Allmänt

 • Ska du ut med familj/vänner med egen eller hyrd båt finns idag ett fåtal regler att hålla sig till. Är båten längre än 12 meter och bredare än 4 meter ska du inneha Kustskepparintyget. Och du ska självklart vara nykter på sjön. Sjösportskolan rekommenderar att man som minst innehar Förarintyget innan man tar ansvar för en båt och dess framfart, oavsett storlek. För snabbgående motorbåtar rekommenderas Manöverintyget.

 • Ska du ut i yrkets vägnar ska du inneha olika utbildningar beroende på båttyp, motorstyrka, maxfart samt fartområde. Till exempel Fartygsbefäl klass 8, Maskinbefäl klass 8Handhavande av Snabba Fartyg, Fartygsbefäl klass 7. Se vidare information nedan.

 • Just nu finns inget krav på båtkörkort för fritidsbåtar under 12 m längd och 4 m bredd.
  Om båten är längre än 12 m och bredare än 4 m krävs Kustskepparexamen (se ”kustskepparintyg”).

  Tre olika behörighetsbevis föreslås och ser kortfattat ut på följande sätt:

  • 1: Obligatoriskt behörighetsbevis för  fritidsbåt längre än 10 m eller som KAN framföras i  15 knop. (Åldersgräns 15 år.)

  • 2. Obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsskepp längre än 12 m och minst 4 m brett. (Motsvarar dagens s.k. kustskepparintyg.) (Åldersgräns 15 år)

  • 3. Obligatoriskt behörighetsbevis för snabba fritidsfartyg: båtar som med motordrift KAN framföras i 30 knop. (Åldersgräns 18 år.)

 • Just nu finns inget krav på Båtkörkort. Diskussion pågår men för närvarande är förslaget "lagt i byrålådan" Ambitionen är att reglerna om godkännande av utbildare samt
  utväxling av befintliga bevis skall träda i kraft. Något datum för genomförande är dock ej satt.

 • Undantag från kravet på behörighetsbevis för fritidsbåtpersoner som fyllt 55 år vid lagens ikraftträdande, eller permanentboende på öar utan bro- och reguljära bilfärjeförbindelser.

  Vill du läsa mer gå in på Näringsdepartementet http://www.regeringen.se/naring

  OBS: Gamla Förarintyg kommer att kunna bytas ut mot båtkörkort om detta förslag går igenom. Mycket talar för att även det nuvarande Manöverintyg för högfartsbåt kommer att kunna bytas ut mot ett nytt högfartskörkort om detta blir verklighet. Det talas om att det nya  behörighetsbeviset kommer att vara mer omfattande än det nuvarande frivilliga förarintyget.

 • Det är Nämnden för Båtlivsutbildning som utfärdar själva intygen för t ex förarintyg och kustskepparintyg. Har du förlorat ditt intyg klicka på nedan länk för att få vägledning hur du bör gå tillväga.
   
  Saknar du ditt intyg eller din intygsbok? Följ våra flödesscheman för vägledning https://batlivsutbildning.se/fragor-och-svar/

 • Det som förr hette Skepparexamen och Skeppare B har blivit ändrat till Fartygsbefälexamen och behörighet Fartygsbefäl klass VIII. Samtidigt har kursplanen ändrats något och blivit mer omfattande, bl.a är det nu krav på Radar, VHF, brand- och sjukvårdsutbildning..

  För dig som kör yrkesmässigt är Fartygsbefälsexamen klass VIII oftast ett krav. (se ” Vilken utbildning behöver jag för att köra båt yrkesmässigt?”)För dig som kör sin båt privat passar förmodligen Förarintyg eller Kustskepparintyg bättre. (se Förarintyg och Kustskepparintyg)

 • Regelverket säger att endast den som gått en fysiskt kurs hos Sjösportskolan kan ansöka om ICC via oss.

  Sen krävs att du har ett Förarintyg och/eller Kustskepparintyg inkl verifierad båtpraktik samt SRC (VHF INTYG) samt betalt avgiften för ICC

  Läs mer här: https://www.sjosportskolan.se/fritid/icc-foer-dig-som-kursdeltagare-hos-sjoesportskolan/

 • Det finns två grundcertifikat:

  • ICC Power/Sail <10 meter för dig som har Förarintyg och gått båtpraktik.

  • ICC Power/Sail <24 meter för dig som har minst Kustskepparintyg och gått båtpraktik, eller har Fartygsbefälsexamen klass 8.

  Och ett tillägg-certifikat:

  • CEVNI för dig som har Kanalintyg.

  Du behöver för alla certifikaten också ha ett

  • SRC/VHF-intyg, vara över 16 år och betalt för rätt ICC till Sjösportskolan.

  OBS att varje charterbolag/uthyrare själva bestämmer vad de kräver för att du ska få hyra båt hos dem. Kontrollera alltid vad det charterbolag du skall hyra båt av kräver för utbildningsbevis.

  1. Registrera dig hos IYT: Gå in på http://www.iytnet.com och klicka REGISTER för att registrera dig som student. OBS: Skriv in dina adressuppgifter, utan åäö.

  2. Lägg upp din bild och ditt ID: Passfoto-liknande bild behövs det på dig (mobilkamera går bra) och en bild på ditt pass/ID som du laddar upp på registreringssidan. Bilderna måste vara sparade i JPEG-format och vara mindre än 2 MB var. Det fotot du laddar upp på dig själv är den bilden som kommer på certifikatet. Du kan beskäras bilden på webbsidan. När du är klar, klicka NEXT för att komma vidare.

  3. Skriv upp ditt student-ID: När du registrerar dig får du ett eget student-ID. Skriv ner detta på en lapp. 

  4. Ta foto på relevanta sidor ur din blå intygsbok: Ta kopia/bild på sidorna som visar vem boken tillhör, samt på relevant intyg, SRC/VHF-intyg samt genomförd båtpraktik.

   Du som har tagit Förarintyg, tar också foto på Förarintyget.

   Du som har tagit Kustskepparintyg, tar också foto på Kustskepparintyg.

   Du som har tagit Fartygsbefälsexamen klass 8, tar också foto på ditt F8-utbildningsbevis.

  5. För dig som valt till CEVNI: Ta kopia/bild på ditt Kanalintyg.

  6. Maila till Sjösportskolan: Maila student-ID och fotona du tog ovan till icc@sjosportskolan.se.

  7. Nu är det bara att vänta lite: Sjösportskolan skickar vi dina uppgifter till Kanada och det tar ca 3 veckor för dem att tillverka och skicka ditt ICC-plastkort direkt  till adressen du har angav på ditt IYT-konto vid registreringen.
 • Som utländsk medborgare kan du behöva ladda upp ett dokument kallat Proof of Residency, vilket kan vara en av dina räkningar eller möjligtvis personbevis. Detaljerad info hittar du nedan.

  We would like to inform you that we must follow the policy based on Resolution 40 and Notice from the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). In accordance with UNECE Resolution 40 (Revision 4), citizens and residents of countries, listed below, that are signatories to Resolution 40, will be obliged to obtain an ICC from their own national issuing authority and not from IYT (with the exception of the United Kingdom and Latvia, see below). Please see this link for full details and explanation:

  http://support.iytworld.com/certificate-revalidation/changes-to-the-international-certificate-of-competency-icc-policy-based-on-resolution-40-and-notice-from-the-unece

 • ICC - International Certificate for Operators of Pleasure Craft / International Certificate of Competency

  De svenska intygen som Förarintyg, Kustskepparintyg och Kanalintyget gäller i första hand i Sverige. Vissa länder godkänner oftast "Blå boken" (t.ex. uthyrare i Grekland och Kroatien), dock mer sällan i t.ex. Spanien.

  ICC är en internationell behörighet, som visar att en båtföraren behärskar de kunskaper som krävs som befälhavare för en fritidsbåt.

  ICC är en del av United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Resolution 40 som behandlar inre vattenvägar och kustnära farvatten. Minimikraven är standardiserade, men avsikten är att nationella förarbrev för fritidsbåt skall kunna användas för att visa tillräckliga kunskaper utomlands.

  OBS att varje charterbolag/uthyrare själva bestämmer vad de kräver för att du ska få hyra båt hos dem. Kontrollera alltid vad det charterbolag du skall hyra båt av kräver för utbildningsbevis.

 • ICC accepteras i många länder i Europa. Även i länder som inte kräver eller accepterar behörighetsbrevet officiellt kan det behövas eller vara användbart. T.ex. om man skall hyra båt eller för att visa att man har en officiell behörighet. I Sverige gäller dock inte ICC som behörighetsbevis utan där är det Kustskepparintyget som är behörigheten.

  Dessa länder har ratificerat Resolution 40 och accepterar därmed ICC fullt ut som behörighetsbevis: Österrike, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien, Schweiz, Storbritannien.

  Följande länder har inte skrivit under resolution 40 men accepterar ICC som behörighetsbevis på deras territorium: Frankrike, Italien, Polen.

  OBS att ditt ICC behöver förnyas var 5:e år. Detta görs enkelt via webben.

 • Ditt ICC-plastkort är märkt med de behörigheter du har; motor- eller segelbåt, kust- eller skärgårdsvatten, samt båtstorlek.

  Storlek och framdrivning:

  Power/Sail <10 meter, gäller för fartyg upp till 10 m.

  Power/Sail <24 meter, gäller för fartyg upp till 24 m.

  PWC, gäller för vattenskoter

  Farvatten:

  Coastal, för kustnära farvatten.

  Coastal and Inland, för kustnära farvatten samt inre vattenvägar. För Inland-tillägget krävs ett extra CEVNI prov.

 • Sjösportskolan utfärdar följande ICC för våra kursdeltagare:

  ICC <10 meter Power/Sail Coastal: Ansökningskrav: Förarintyg med båtpraktik, samt VHF/SRC-certifikat. Pris för ICC-kort: 905 kr.

  ICC <10 meter Power/Sail Coastal and Inland: Ansökningskrav: Förarintyg med båtpraktik, Kanalintyg, samt VHF/SRC-certifikat. Pris för ICC-kort: 1 015 kr.

  ICC <24 meter Power/Sail Coastal: Ansökningskrav: Kustskepparintyg och båtpraktik eller Fartygsbefäl klass 8, samt VHF / SRC certifikat i båda fallen.

  Pris för ICC-kort: 1 620 kr.

  ICC <24 meter Power/Sail Coastal and Inland: Ansökningskrav: Kustskepparintyg och båtpraktik eller Fartygsbefäl klass 8, Kanalintyg, samt VHF/SRC-certifikat i båda fallen. Pris för ICC-kort: 1720 kr.

  Small Power Boat and RIB Master: Ansökningskrav: HSF-kurs med några tillägg under kursen, samt RIB Master-prov på engelska. Pris för RIB Master-kort inkl. kurs och material: 2145:-

 • Varje land bestämmer själv vad som gäller för dem.  Dessutom kan varje charterbolag/uthyrare själva bestämma vad de kräver för att du ska få hyra båt hos dem. Kontrollera alltid vad det charterbolag du skall hyra båt av kräver för utbildningsbevis. Men här är beskrivning om vad som oftast gäller:

  De svenska intygen som Förarintyg, Kustskepparintyg och Kanalintyget gäller alltid i Sverige. Vissa länder godkänner också de svenska intygen i "Blå boken" (t.ex. uthyrare i Grekland och Kroatien), dock mer sällan i t.ex. Spanien. I Spanien och Frankrike kan man ibland vara tvungen att visa ICC.

  ICC är en internationell behörighet, som visar att en båtföraren behärskar de kunskaper som krävs som befälhavare för en fritidsbåt. Se mer om ICC.

Frågor och svar

Skicka era frågor till oss eller sök i vår kunskapsdatabas.

Email: info@sjosportskolan.se

Telefon: +46 31 29 20 30