Din dröm är värd en riktig båtskola

Deltagarvillkor - FRITIDSKURSER

Anmälan är bindande. Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan. Information om förkunskaper och krav för respektive kurs finns på vår hemsida. Egenstudier och gärna båtvana är nödvändigt för att klara intensivkurser.

Fritidskurser

Avbokning

Avbeställning innebär följande avgifter:

 1. Mer än 15 dagar före kursstart 15 % av totala kursavgiften.
 2. 14-1 dag/ar före kursstart 50 % av totala kursavgiften.
 3. 24 timmar eller senare 100 % av totala kursavgiften.

Kontrollera med din hemförsäkring och/eller försäkring via kortbolag vilka villkor de har för att ge ersättning vid avbokningar.

Avbokningsregler

Sjukdom

Vid sjukdom som gör att du inte kan delta i en kurs som du är anmäld till kan ombokning ske till framtida kursdatum. För att få tillbaka kursavgiften krävs läkarintyg.

Överlåtelse

Överlåtelse av kursplats

Du har rätt att överlåta en plats på en kurs till någon annan. Anmäl detta till Sjösportskolan, Swedish Maritime Academy AB. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser med för få anmälda deltagare. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat.

Ångerrätt

Ånger​rätt

Vi följer distansköpslagen. Du har om du köpt din kurs/segling på nätet, rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du till Sjösportskolan, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Deltagarvillkor YRKESKURSER

Anmälan är bindande. Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan. Deltagaren ska ha erfarenhet av båt eller mindre fartyg. Utbildningen är i första hand avsedd för yrkesverksamhet. Ytterligare information angående förkunskaper och krav för respektive kurs och utbildning finns på vår hemsida. 

yrkeskurser

Avbeställning innebär följande avgifter

 1. Mer än 30 dagar före kursstart 5 % av totala kursavgiften.
 2. 30-10 dagar före kursstart 30 % av totala kursavgiften.
 3. 10 dagar eller mindre 100 % av totala kursavgiften.

Kontrollera med din hemförsäkring och/eller försäkring via kortbolag vilka villkor de har för att ge ersättning vid avbokningar.

Vid sjukdom som gör att du inte kan delta i en kurs som du är anmäld till kan ombokning ske till framtida kursdatum. För att få tillbaka kursavgiften krävs läkarintyg.

 Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser med för få anmälda deltagare. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat.

Ångerrätt

Ångerrätt

Vi följer distansköpslagen. Du har om du köpt din kurs/segling på nätet, rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du till Sjösportskolan, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Charter och Äventyrssegling

Deltagarvillkor - CHARTER OCH ÄVENTYRSSEGLINGAR

Anmälan är bindande. Avgiften ska betalas enligt fakturan, förfallodatum finns på fakturan. Deltagaren deltar på egen risk. Ytterligare information angående förkunskaper och krav för respektive segling finns på hemsida.

 

Avbeställning innebär följande avgifter

 1. Mer än 6 månader före avsegling, 5 % av totala seglingskostnaden.
 2. 6 månader -  90 dagar före avsegling, 30 % av totala seglingskostnaden.
 3. 89 - 40 dagar före avsegling, 50% av totala seglingskostnaden.
 4. 39 dagar eller mindre före avsegling, hela seglingskostnaden.

Kontrollera med din hemförsäkring och/eller försäkring via kortbolag vilka villkor de har för att ge ersättning vid avbokningar vid sjukdom etc.

Lyckas vi fylla platsen med någon annan vid avbokning, betalar vi tillbaka hela beloppet.
Hör av dig till oss!

Ångerrätt

Vi följer distansköpslagen. Du har om du köpt din kurs/segling på nätet, rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du till Sjösportskolan, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Deltagarförsäkran

 • Skepparen bestämmer ombord och har yttersta ansvaret. Han har rätt att mönstra av deltagare som ej följer nedanstående överenskommelse, eller är i för dålig kondition for förestående segling.
 • Alla deltar efter bästa förmåga i alla förekommande sysslor t.ex. rortöm, vakttjänst, proviantering, städning, matlagning, diskning och löpande underhåll av båten m.m.
 • Kursdeltagarna delar på proviant-kostnaderna. För del i drift, hamnavgifter m.m. betalas ombord ett fast belopp (se resp.program). Alla kostnader för båtens underhåll, reparation m.m. ingår dock i kurspriset.
 • Om så erfordras skall hemresebiljett, eller medel för sådan, deponeras hos skepparen före avgång.
 • Deltagandet sker på egen risk. Försäkringsskyddet samt ev. vaccinering bör kontrolleras i god tid före avgång.
 • Ev. mat-begränsning, allergier, handikapp eller medicinering skall meddelas snarast.
 • Båten måste lämnas på utsatt avslutningstidpunkt och personliga tillhörigheter kan ej lämnas kvar.
 • Om resan avbryts på egen begäran kan återbetalning helt eller delvis ej ske.
 • Färdplan är alltid preliminär och kan ändras på grund av t.ex. väder, tidsnöd eller nya bestämmelser.
 • Respektive lands ut- och inresebestämmelser måste följas.
 • Användande/innehav av narkotiska droger ombord är ej tillåtet.