Om ICC

ICC - International Certificate for Operators of Pleasure Craft / International Certificate of Competency

De svenska intygen som Förarintyg, Kustskepparintyg och Kanalintyget gäller i första hand i Sverige. Vissa länder godkänner oftast "Blå boken" (t.ex. uthyrare i Grekland och Kroatien), dock mer sällan i t.ex. Spanien.

ICC är en internationell behörighet, som visar att en båtföraren behärskar de kunskaper som krävs som befälhavare för en fritidsbåt.

ICC är en del av United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Resolution 40 som behandlar inre vattenvägar och kustnära farvatten. Minimikraven är standardiserade, men avsikten är att nationella förarbrev för fritidsbåt skall kunna användas för att visa tillräckliga kunskaper utomlands.

OBS att varje charterbolag/uthyrare själva bestämmer vad de kräver för att du ska få hyra båt hos dem. Kontrollera alltid vad det charterbolag du skall hyra båt av kräver för utbildningsbevis.

Var gäller ICC?

ICC accepteras i många länder i Europa. Även i länder som inte kräver eller accepterar behörighetsbrevet officiellt kan det behövas eller vara användbart. T.ex. om man skall hyra båt eller för att visa att man har en officiell behörighet. I Sverige gäller dock inte ICC som behörighetsbevis utan där är det Kustskepparintyget som är behörigheten.

Dessa länder har ratificerat Resolution 40 och accepterar därmed ICC fullt ut som behörighetsbevis: Österrike, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien, Schweiz, Storbritannien.

Följande länder har inte skrivit under resolution 40 men accepterar ICC som behörighetsbevis på deras territorium: Frankrike, Italien, Polen.

OBS Ditt ICC behöver förnyas var 5:e år. Detta görs enkelt via webben.

Vilka varianter finns det av ICC?

Ditt ICC-plastkort är märkt med de behörigheter du har; motor- eller segelbåt, kust- eller skärgårdsvatten, samt båtstorlek.

Sjösportskolan utfärdar följande ICC för våra kursdeltagare som gått fysisk kurs hos oss:

 • ICC <10 meter Power/Sail Coastal:
  Ansökningskrav: Förarintyg med båtpraktik, samt VHF/SRC-certifikat.

 • ICC <10 meter Power/Sail Coastal and Inland:
  Ansökningskrav: Förarintyg med båtpraktik, Kanalintyg, samt VHF/SRC-certifikat. 

 • ICC <24 meter Power/Sail Coastal: - Ansökningskrav: Kustskepparintyg och båtpraktik eller Fartygsbefäl klass 8, samt VHF / SRC certifikat i båda fallen. 

 • ICC <24 meter Power/Sail Coastal and Inland:
  Ansökningskrav: Kustskepparintyg och båtpraktik eller Fartygsbefäl klass 8, Kanalintyg, samt VHF/SRC-certifikat i båda fallen.

 • Small Power Boat and RIB Master: - Ansökningskrav: HSF-kurs med några tillägg under kursen, samt RIB Master-prov på engelska.

 • ICC PWC: Ansökningskrav: - Förarbevis för vattenskoter samt ett VHF/SRC certifikat. 

 

IYT och Sjösportskolan utfärdar även kommersiella behörigheter för fartyg upp till 200 bruttoton.


Vem kan ansöka om ICC?

Alla som är bosatta i Sverige och har Förarintyget eller Kustskepparintyget tillsammans med SRC (VHF intyget) och båtpraktik och är elev hos Sjösportskolan, (dvs har gått fysisk kurs hos oss), kan ansöka om ICC enligt ovan.

Om du är utländsk medborgare, så kan du behöva ladda upp ett s.k. Proof of Residency-dokument på ditt IYT-konto, vilket kan vara en av dina räkningar eller möjligtvis personbevis. Detaljerad info hittar du nedan under rubriken Proof of Residency.

Har du rätt intyg enligt ovan och gjort båtpraktik är du direkt behörig att ansöka.

Sjösportskolan har behörighet att utfärda ICC till SINA elever då vi är en IYT-skola (International  Yacht Training). IYT har fått rättigheter av Irland som ratificerat resolution 40 att utfärda ICC via sina medlemsskolor.

Så här söker du ett ICC: ICC - Förhandskrav och ansökan

För mer information om resolution klicka här