Båtmotorkurs

Lär dig att sköta din egen båtmotor

Vi varvar föreläsningen med frågor och går igenom kontroll, service, felsökning och mindre reparationer.

I den här utbildningen lär du dig grunderna hur den skall skötas för att vara driftsäker och hålla länge. Du lär dig förebyggande underhåll och hur du hanterar olika typer av driftproblem. Kursen ger en del värdefulla tips för drift och underhåll samt förklarar bakgrunden. Med kursen kan du förhoppningsvis undvika onödiga motorproblem och eventuell sjöräddningsinsats.
Kursen har inget kunskapsprov och ger inget kursintyg (deltagare som önskar kan få en notering om deltagande i sin blå bok).
Deltagarna ges möjlighet att ta upp frågor om sina motorer, gärna genom kontakt före kursen.
OBS Separata tillfällen för inom- och utombordare.

bild
bild
bild


Göteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Båtmotor (utombordare/Bensin), Göteborg, 12 mar Få platser
Båtmotor (inombordare/Diesel), Göteborg, 10 apr Många kvar
Båtmotor (utombordare/Bensin), Göteborg, 1 maj Få platser
Stockholm Stocksund
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Båtmotor, inom- och utombordare, Stockholm Stocksund, 29 jan Många kvar
Båtmotor, inom- och utombordare, Stockholm Stocksund, 26 mar Många kvar

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper

Tider

Kl. 9 - 15 (16)

Kurslitteratur

Handbok för båtmekaniker skickas hem till dig före kursen

Priser

995:- inkl moms + kurslitteratur 265 kr

Kursinnehåll

Inombordare Diesel:

Grunder inom motorlära och förbränning
Egenskaper hos olika dieselbränslen: HVO100, Ecopar, MK1 och RME
Start och drift av marindiesel med rekommendation om belastning
Egenskaper hos olika motorgenerationer
Motorns funktion med kylsystem och smörjsystem
Segeldrev och backslag
Val av olja till motor, drev och backslag
Säkerhet, brand, miljö och hälsa
Underhåll, motorservice och konservering
Elsystem och batteriladdning
Uppgradering av äldre motorer

Demonstration av:
Impellerpump för sjövatten
Sjövattensystem: filter, vacuumventil, zinkanod och risker för vatteninträngning
Färskvattensystem: kontroll av funktion, temperatur, glykol och fryspunkt
Propelleraxeltätningar
Bränslefilter och luftning av bränslesystem
Oljebyte och oljefilterbyte
Oljerenhet - vatten i oljan
Generator: drivrem och batteriladdning
Gängtätning
Larm för oljetryck och temperatur

Utombordare:
Bränslesystem
– systemuppbyggnad (ingående delar, funktion).
– filter (funktion).
– åtgärder vid bränslestopp.
– byta filter. – rensa bränslesystemet

Tändsystem
– felsökning, åtgärd vid enkla fel.
– tändsystem (delar, funktion).
– byta tändstift
– kontaktproblem i tändsystemet.
Konservering:
- Byta olja i växelhus och motor
- Byta bränslefilter
- Köra tom bå bränsle med man kör sötvatten igenom.
Reservdelar
– lämpliga reservdelar att medtaga ombord (Ex: impeller, tändstift, brytpinne, slangstumpar, bränslefilter)
Nödåtgärder
– användning av drivankare eller liknande
– hur bogsera; koppling, hur dra, manövrar
– ha fantasi för att tillfälligt lösa problem