Radarkurs

Radarn är en bra försäkring till havs.

Med en rätt inställd radar och en duktig operatör vid spakarna, öppnar sig nya möjligheter, se i dimma, mörker och runt hörn. Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer om detta fantastisk navigationshjälpmedel.

Kursen består av både en teoretisk och praktisk del. Ni börjar med att teoretisk gå igenom hur radarn fungerar och om hur pulslängd, pulsintervall, lobbredd, effekt och antennhöjd påverkar radarns prestanda. Vi pratar också om hur vilka typer av radar det finns och hur man bäst ställer in den. Sen går in på hur man kan koppla ihop radarn med elektroniska sjökort, AIS och mycket mera.

bild
bild
bild

Färdplanering, hur man känner igen olika ekon, radarplotting, GNSS och mycket mer kommer du snart ha full koll på. Därefter går vi ut med båten och övar radarnavigering i praktiken. Det är nu det blir riktigt kul.
Vi kommer dela upp gruppen i radarnavigatörer och rorgängare och som navigatör skall du på ett säkert sätt (utan att ha utsikt ut) kunna ge rorgängaren information om var han skall köra. Efter ett litet tag brukar det kännas riktigt tryggt.

Kursen syftar till att du efter genomgångenkurs skall kunna:

Starta och utföra inställning av radarn, kontinuerlig justering och skalbyten för bästa över-
blick. Fastställa din position med hjälp av radar.
Kunna: Bildtolkning, målföljning samt plotting.
Bedömning av kollisionsrisk om möjlighet finns vid annan trafik.

Boken vi använder på kursen är Radarbok med AIS (Utterström) och denna skickas ut till dig innan kursstart så du kan läsa på innan..

kursen kommer bland annat ta upp:

Radarns principer
Kännedom om radarns uppbyggnad och funktionssätt.
Info om hur inställningarna gain, anticlutter sea, anticlutter rain och tune fungerar.
Kännedom om skillnaden mellan pulsradar, CW-radar (bredbandsradar) och HD-radar,
deras verkningssätt, fördelar samt deras begränsningar.
Kännedom om AIS.
Kunskap om hur pulslängd, pulsintervall, lobbredd, rotation, effekt och antennhöjd påverkar
radarns prestanda. Färdighet Att starta radarn och ställa in radarbilden på ett optimalt sätt under olika yttre
omständigheter. Kännedom om hur radarbilden kan läggas samman med det elektroniska sjökortet, samt hur detta
kan användas för att göra navigeringen säker.
Färdighet att kunna särskilja rörliga ekon från fasta.
Färdighet att kunna identifiera ekon från land, fyrar, sjömärken, regn vågor samt olika typer
av störningar. Färdighet att kunna fastställa om det råder kollisionskurs mot ett rörligt eko, samt kunna vidta
e n riktig åtgärd för att undvika kollisionen. Färdighet att kunna bestämma egen båts position med hjälp av två avstånd samt bäring och
avstånd. Färdighet att känna igen ekon från RACON och SART.
GNSS principer (GNSS är samlingsnamn för samtliga satellitbaserade navigationssystem)
Kunskap om risker vid val av för liten respektive för stor skala på navigatorn. Kunskap om hur GNSS beräknar kurs och fart.
Kännedom om hur GPS, GLONASS och GALILEO är uppbyggda och hur de fungerar. Kännedom om DGPS och EGNOS Färdighet att genomföra manuell plotting av radareko för att utröna målets kurs, fart, CPA
(minsta passageavstånd) och TCPA (tid till minsta passageavstånd).
Färdighet att kunna genomföra relevant undanmanöver.Göteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Radarintyg, Göteborg, 25 mar Många kvar
Stockholm Stocksund
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 19 feb Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 26 mar Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 31 mar Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 30 apr Många kvar
Radarintyg in English, Stockholm Stocksund, 14 maj Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 21 maj Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 17 jun Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 6 jul Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 8 jul Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 3 sep Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 1 okt Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 6 okt Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 29 okt Många kvar
Radarintyg in English, Stockholm Stocksund, 19 nov Många kvar
Radarintyg, Stockholm Stocksund, 17 dec Många kvar

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav är innehav av lägst Förarintyg eller motsvarande kunskap.

Rekommenderad lägsta ålder av den som prövas är 15 år.

Tider

Kurstid kl. 09 till ca. 19.30 inkl. förhör och rättning.

Vi börjar teoretiskt med att gå igenom hur radarn fungerar samt hur den används för att undvika kollision och för att navigera. Efter lunch kommer vi ge oss ut på vattnet med vår skolbåt och praktisera kunskaperna.

Kursen avslutas med förhör som ger dig ett Radarintyg från NFB. Förhöret kostar 500 SEK, och betalas med Swish direkt till förhörsförrättaren.

Kurslitteratur

Om du beställt kursboken så skickas den ut till dig i god tid innan kursstart.

Vi använder oss av boken "Radarbok med AIS (Utterström)" SEK 260,-

Priser

2 795 kr inklusive moms.
(Intygskostnad till NFB:s förhörsförrättare 500 kr tillkommer.)