Båtbranschen miljöanpassas med hjälp av ny utbildning

Antalet beställda el och hybridfartyg ökar och ett ökande krav på ett fossilfritt samhälle kommer sannolikt driva på utveckling än mer. Sjösportskolan lanserar därför en ettårig YH utbildning Marintekniker -Miljöoptimering.  

Göteborg utvidgar satsningen på eldrivna passagerarbåtar och i Stockholm går Candela i bräschen med eldrivna bärplansfärjor. Även inom fritidssektorn produceras det idag allt fler el-utombordare/-båtar och intresset av att kunna konvertera sin fossildrivna båt till en miljövänligare framdrift ökar lavinartat. Detta ställer nya krav på dagens marintekniker. Sjösportskolan har tillsammans med branschen tagit fram en ny ettårig yrkeshögskolelinje som heter Marintekniker – Miljöoptimering.

Tillsammans med branschen har därför Sjösportskolan tagit fram en ny ettårig yrkeshögskolelinje som heter Marintekniker – Miljöoptimering. Den börjar i augusti men ansökningen har redan öppnats. Den är delvis på distans för att kunna ha studerande från hela landet. Ett antal tillfällen är dock nödvändiga att vara på plats för att handgripligen laborera med el kopplingar och komponenter ur elsystemen.

Sjösportskolan har fått väldigt bra uppbackning av branschen och __ st både stora och små företag har skriv på avsiktsförklaringar hos YH myndighet.

Mats Eriksson VD på Sweboat säger att ”Alla som nu börjar serieproducera och sälja elbåtar inser att de är helt beroende av att det utbildas tekniker som kan serva dem och sköta om dem. Här ligger Sjösportskolan i framkant som tagit fram denna nya utbildning.”

Så kan du svenska och är mellan 18 och 60 år och brinner för båtar, miljö och ny teknik – sök genast Sjösportskolans Marintekniker – Miljöoptimering! Alla YH utbildningar är statligt finansierade och ger rätt till studiemedel med hjälp av CSN.

Sjösportskolans VD Karl Nordström är väldigt tacksam, ”Det är otroligt vilken support och engagemang vi får i denna satsning. Många bolag är ännu i sin linda och drivs av entusiaster som viker all sin tid åt att ta fram miljövänliga båtar och trots att intäkterna inte kommit ännu stöttar de ändå oss för att branschen skall kunna få rätt kompetens.”

Dessa samarbeten är även basen för att ordna bra praktikplatser för de studerande. Denna LIA period är i slutet av utbildningen och öppnar ofta dörren för kommande anställning. Inom YH utbildningarna som är lite av Sveriges nya system för lärlingar får ca 90% arbete direkt efter utbildningens slut.

LÄS MER om vår utbildning

Jese Leos

Konsult