Premiär för en ny kurs Trygg Ombord

På land är det bra att vara duktig i säkerhet, men på sjön måste vi vara ännu duktigare...Det har länge efterfrågats en säkerhetskurs för fritidsbåtfolk som ett komplement till Förarintyg och Kustskepparintyg. Nu har vi skapat en sådan. Trygg Ombord är kursen för dig som bryr dig om säkerhet och vill ha lite mer koll.

På denna kurs tar vi upp vad kan man göra för att förbereda och förebygga olyckor men framför allt: Vad gör du om något händer så det inte går riktigt illa? Lär dig hantera dom vanligaste olyckstillbuden till havs. En olycka händer så lätt även om man är försiktig och på havet är du extra utsatt då det kan ta längre tid innan du får hjälp. Vi går igenom dom vanligaste tillbuden som t.ex grundstötning, vatteninträngning, brand, man över bord och de vanligaste och farligaste sjukdomsfallen. Du får diverse förslag på olika lösningar samt vilka prylar som faktiskt gör nytta vid varje incident.

I denna kurs går vi igenom vad Du kan/bör göra ifall något oförutsett inträffar. Vi övar med sjukvårdsmaterial och tittar på viss säkerhetsutrustning.

Kursen består av två delar: Trygg ombord samt tillägget HLR/första hjälpen. För dig som lägger till HLR och Första hjälpen  (utförs av certifierad HLR/första hjälpen instruktör) så övar vi praktiskt med dockor m.m samt HLR / första hjälpen intyg utfärdas vid kursslut.

Denna kurs är ett perfekt komplement till Förarintyget och riktar sig främst till dig som har en fritidsbåt. Vill man öva mer praktiskt med t.ex brand så finns yrkeskurserna Grundläggande säkerhet inre fart samt den mer omfattande Basic Safety Training på fem dagar.

LÄS MER OCH BOKA HÄR 

Jese Leos

Konsult