GOC - General Operators Certificate

General Operators Certificate. Kursen ger omfattande kunskap om GMDSS samt säkerhets- och annan trafik med radiotelefoni, radiotelex och satellit på svenska och engelska.

Kursen uppfyller STCW-kraven för General Operators Certificate. I examinationen ingår såväl praktiska som teoretiska moment. Goda kunskaper i engelska krävs.Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

I utbildning ingår bl.a utrustningskrav och utbredning av A3 och A4 satellitkommunikation, olika Inmarsatsystem och dess funktioner, övningar i grundläggande handhavande av utrustning, Inmarsat B,C och M –systemet och utrustningen samt live test av funktionerna. Handhavande av EPIRB, SART,NAVTEX, VHF, MSI, DSC-VHF, DSC-HF, DSC-MF, radiotelex och satellitkommunikation.Nödtrafik via olika system, Studiebesök, SAR-övningar, Självständiga övningar. Kursen avslutas med Skriftlig och praktisk tentamen.Göteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
GOC , Göteborg, 20 mar — 24 mar, 27 mar — 29 mar Få platser

Plats

Kursen hålls på Talattagatan 22. Långedrag i Göteborg


Kommer du med bil parkerar du bäst i början av Talattagatan, eller på parkeringen vid huvudhuset. Glöm inte betala, parkeringsvakter kommer ofta. Åker du kollektivs tar du spårvagn 11 till hållplatsen Långedrag.

Tider

Tiden för kursen är 9.00-17.00 alla dagarna
8 dagars heldagskurs 

Priser

Pris: 24 000 kr exkl. moms
Examination, kursmaterial, fika ingår i kurspriset.

Förkunskapskrav

Eftersom GOC kursen är omfattande så bygger det på att deltagaren gör självstudier innan kursstart. Kursen är baserad på att ni lägger ca 3 dagar som självstudier innan kursen.


Deltagarna förväntas att minst ha kunskaper motsvarande SRC och ROC.

IMO modellkurs

IMO model course 1.25