Kanalintyg

Kanalintyg är ett bevis på att du har kunskaper om de sjömärken och signalfigurer som gäller på kanaler.

Du får kännedom om slussteknik, slusstyper och gällande bestämmelser. Tillsammans med förarintyg eller kustskepparintyg ger kanalintyg behörighet att färdas på de europeiska vattenvägarna. Utan kanalintyget riskerar du onödiga och dyra böter Kanalintyget ger dig, behörighet att färdas på de europeiska inre vattenvägarna.  Vi erbjuder dig ett ICC (Cevni) Inland waterways  (ett internationellt plastkort) samt möjligheten att ta NFB´s Kanalintyg (blå boken).  Förkunskapskrav är Förarintyg eller Kustskepparintyg (inkl båtpraktik) och SRC.

bild
bild
bild

Du kommer att få kännedom om innehållet i CEVNI - Code européen des voies de navigation intérieure. CEVNI beskriver signaler, regler och tillvägagångssätt vid navigering av Europas inre vattenvägar. Europa är genomkorsat av floder, sjöar och kanaler som flitigt trafikeras av yrkestrafik. I fritidsbåt på dessa vatten är det nödvändigt att känna till regelverket CEVNI och hur man skall förhålla sig till yrkestrafiken.



Göteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Kanalintyg, Göteborg, 18 feb Många kvar
Kanalintyg, Göteborg, 13 maj Många kvar
Stockholm Stocksund
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Kanalintyg, Stockholm Stocksund, 22 apr Många kvar
Kanalintyg, Stockholm Stocksund, 11 jun Många kvar

Förkunskapskrav

Krav: Förarintyg, dokumenterad praktisk erfarenhet av båt samt SRC. Inga andra krav finns på förkunskaper, men studievana underlättar för att klara denna intensivkurs. Det är nödvändigt att läsa på innan kursstart, samt följa de läsinstruktioner som ges i samband med bokning för att klara förhöret.

Minimiålder 15 år.

Tider

09:00 - 18:00

Kurslitteratur

När du anmält dig till kursen så  skickar vi dig boken RYA European Waterways Regulations av T Murrall. Boken kostar 205 kr.

Ta med boken till kursen då den används som uppslagsverk under kursen.

Intyg

Vi erbjuder dig två intyg. Både ett ICC (Cevni) för  Inland waterways  (ett internationellt plastkort) samt möjligheten att ta NFB´s Kanalintyg (blå boken).

Du kan dock välja att bara ta ett av dem. Läs nedan för mer info:

Bra att veta

CEVNI (ICC) gäller för kontinentala Europa men inte Sverige, Norge, England och Irland. I Sverige, Norge, Danmark gäller blå boken (dock har Sverige idag inga inre vattenvägar som kräver intyg). Examination för bägge intygen sker i samband med slutet av kursen.

Vid godkänd examination får du en stämpel i din blå intygsbok som ska tas med till kurstillfället. Intygsboken fylls på med alla navigationsintyg du gör och är skriven på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Hyr du båt utomlands är boken ett måste. Saknar du din blå intygsbok? Kontakta NFB www.batlivsutbildning.se

Även ICC kan vara ett krav för att hyra båt utomlands, kontrollera vad som gäller i landet / båtuthyraren.

För att få ICC inland waterways behöver du registrera dig och följa instruktionerna på denna hemsida. 


Förhör

Vill du ha beviset i blå boken? Vi kommer även erbjuda möjligheten att skriva för en av NFB:s auktoriserade förhörsförrättare  i anslutning till kursen. En förhörsavgift på 625 kronor betalas via Swish direkt till förhörsförrättaren, ta med legitimation och bevis på Förarintyg (eller kustskeppare eller Skepparexamen eller Fartygsbefäl) Praktik samt SRC. För ICC kostnad se längst ner på sidan.

Kurspris

1 150 kr (intygs och bokkostnader tillkommer samt ICC kostnad om sådant önskas.)

ICC vad krävs?

För att få ett ICC CEVNI Kanalintyg så måste du ha ett Förarintyg eller Kustskepparintyg samt SRC och ha betalt ICC avgiften. Du skall också skicka in bevis för dessa samt en kopia av ditt pass och ett foto på dig.

Hur ser ICC ut?
Du får inom ICC systemet ett plastkort där dit foto + alla dina ICC utbildningar listas (det finns många olika varianter och kombinationer, läs mer på vår hemsida om ICC)

Vad är ICC kostnaden då?
Det beror på om du vill ha ett ICC 10 m eller ett ICC 24 m. Om du har ett Kustskepparintyg så kan du få ut ett ICC 24m+ kanal, medans om du bara har ett Förarintyg så kan du bara få ut ett ICC 10 m + kanal.. Här nedan kraven och priserna

ICC <10 meter Power/Sail Coastal and Inland: Ansökningskrav: Förarintyg med båtpraktik, Kanalintyg, samt VHF/SRC-certifikat. Pris för ICC-kort: 1 015 kr.

ICC <24 meter Power/Sail Coastal and Inland: Ansökningskrav: Kustskepparintyg och båtpraktik eller Fartygsbefäl klass 8, Kanalintyg, samt VHF/SRC-certifikat i båda fallen. Pris för ICC-kort: 1720 kr

Hur gör jag för att betala för Kanal ICC?
Lättast är att när du bokar din kanalintygskurs så klickar du i den ICC sort som du vill ha (finns i tillvalen på bokningsformuläret)Läs ovan om vilken du har rätt till. Då kommer det automatiskt med på din bokning. Du kan alltid lägga till ICC efter kursen, maila bara oss så löser vi det. info@sjosportskolan.se