Frågor och Svar

Undrar du något som inte förklaras nedan?

Ställ fråga

Hur fungerar intyg och förhör?

När det gäller intyg för båtutbildningar är det Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) som fastställer kraven. Det är även NFB som utser förhörsförrättare och utfärdar intygen för Förarintyg, Kustskepparen och flera andra kurser. Hos NFB hittar du detaljerad information om de olika intygen, listor över Sveriges alla förhörsförrättare samt du kan fråga om registret över alla utfärdade intyg. Vill du veta mer, gå in på Nämnden för båtlivsutbildning hemsida,www.nfb.a.se 

Om du går kurs hos oss på Sjöklar kommer så klart en förhörsförrättare till kurslokalen. Men om du av någon anledning vill skriva upp själv kan du kontakta en förrättare och bestämma tid och plats, de finns över hela landet och du hittar listan hos NFB.

Hur länge gäller ett intyg?

Det finns ingen tidsgräns för svenska fritidsintyg.

Jag har förlorat min intygsbok?

Om du tappat bort den blå boken kontaktar du NFB så löser de en ny mot en avgift.

Vilken kurs passar mig?

Är du sugen på att gå en fritidskurs men inte vet vilken som passar?

För dig som är på sjön med sjön med familj och vänner finns det relativt få krav. Men vi rekommenderar att du skaffar dig ett Förarintyg innan du tar rodret, oavsett båtens storlek. Är båten däremot längre en 12 m samt bredare än 4 m måste du ha Kustskepparintyget. Om du gillar att åka fort är Manöverintyget att rekommendera.

Finns det ett obligatoriskt Båtkörkort idag?

Nej, om du har en fritidsbåt som är mindre än 12 m lång och 4 m bredd behövs idag inget obligatoriskt kort. Är den längre krävs Kustskepparexamen.

Kommer det ett obligatoriskt Båtkörkort?

Det har varit på förslag flera gånger, men just nu ligger frågan i byrålådan. Vill du veta mer kan du besöka Näringsdepartementets eller Transportstyrelsens hemsidor.

Vad behövs om jag segla i Medelhavet?

Om du vill hyra en båt i Medelhavet krävs ofta Förarintyg, Kustskepparintyget och/eller VHF/SRC. Dessa intyg gäller inte officiellt i Medelhavet men uthyraren vill ofta se dem som ett bevis på din kunskap att hantera båt. VHF/SRC-certifikatet t är ofta ett krav för alla större båtar och uthyraren brukar önska att du visar detta tillsammans med ditt Förarintyg. Kolla med uthyraren i god tid innan du åker så att du hinner läsa in eller skriva upp.

Om jag vill köra båt yrkesmässigt, vad behöver jag då?

Ska du ut med betalande gäster eller i yrkets vägnar behöver du olika utbildningar beroende på båttyp, motorstyrka, maxfart och fartområde. Lite förenklat kan man sammanfatta det så här: om du tar betalt när du kör båt är minimikravet Fartygsbefälsexamen klass VIII.  Sedan finns en rad specialkurser och påbyggnader.

Fartygsbefälexamen klass VIII

Är obligatoriskt för att i yrket få köra fartyg med en bruttodräktighet understigande 20, i inre fart och med högst 12 passagerare.

Maskinbefäl klass VIII

Är obligatoriskt för att i yrket få köra båt med motor över 405 kW dvs. 550 Hk

Handhavande av Snabba Fartyg

Är obligatoriskt för att i yrket få köra fortare än 35 knop på mindre fartyg.

Fartygsbefälsexamen klass VII

Är obligatoriskt för att i yrket få köra fartyg med en bruttodräktighet understigande 20, i närfart (och med högst 12 passagerare).

Basic Safety STCW ´95/ IMO 60

är obligatorisk grundläggande brand- och säkerhetskurs för alla som arbetar till sjöss. Du hittar mer info om varje kurs på våra kurssidor. Du kan även läsa mer i Transportstyrelsens broschyr ”Blir din båt ett handelsfartyg?”